add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Dane teleadresowe – Prokuratura Krajowa

P r o k u r a t u r a   O k r ę g o w a   w   B i a ł y m s t o k u:

ul. Jana Kilińskiego 14
15-950 Białystok

Centrala telefoniczna:
tel. (85) 748-71-00

Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@bialystok.po.gov.pl

Adres internetowy:
www.bialystok.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Okręgowego:
tel. (85) 748-71-10, fax (85) 748-71-55

Rzecznik Prasowy:
tel. (85) 748-71-29
tel. komórkowy: 600 881 655

Sekretariat Wydziału I Śledczego:
tel. (85) 748-71-24, fax (85) 748-71-56

Sekretariat Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
tel. (85) 7487 130, fax (85) 748-71-54

Sekretariat Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego
tel. (85) 7487 110, fax (58) 748-71-55

Sekretariat Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego:
tel. (85) 748-71-02, fax (85) 748-71-16

X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:
tel. (85) 748-71-06, fax (85) 748-71-55

Starszy inspektor do spraw obronnych
tel. (85) 748-71-69, fax (85) 748-71-55

Audytor wewnętrzny
tel. (85) 748-71-69, fax (85) 748-71-55

Inspektor Ochrony Danych
tel. (85) 748-71-69, fax (85) 748-71-55

p r o k u r a t u r y   r e j o n o w e   o k r ę g u   b i a ł o s t o c k i e g o:

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku:
ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. (85) 66-56-700, fax. (85) 66-56-767
e-mail: sekretariat.białystok@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku:
ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. (85) 66-56-700, fax. (85) 66-56-896
e-mail: sekretariat.polnoc@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku:
ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. (85) 66-56-700, fax. (85) 66-56-838
e-mail: sekretariat.poludnie@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim:
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 73-12-880, fax. (85) 73-12-889
e-mail: sekretariat.bielsk@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce:
ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
tel. (85) 65-65-380, fax. (85) 68-22-158
e-mail: sekretariat.hajnowka@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach:
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. (85) 65-65-940, fax. (85) 65-65-949
e-mail: sekretariat.siemiatycze@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Sokółce:
ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka
tel. (85) 72-29-960, fax. (85) 72-29-969
e-mail: sekretariat.sokolka@bialystok.po.gov.pl

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Hajduk
Informację udostępnił: Katarzyna Hajduk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 14 378

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj