Majątek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
stan na dzień 31.12.2017

Rodzaj Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe w tym:
Grunty 574 103,81 0,00 574 103,81
Budynki i lokale 20 775 167,76 6 218 873,59 14 556 294,17
Maszyny i urządzenia
(zespoły komputerowe)
2 588 859,61 2 361 33,38 227 526,23
Urządzenia techniczne 1 339 399,38 1 305 944,91 33 454,47
Środki transportu 463 237,63 294 094,96 169 142,67
Narzędzia, wyposażenie techniczne 732 845,72 700 424,95 32 420,77
Wartości niematerialne i prawne 642 389,09 642 389,09 0,00
Pozostałe środki trwałe 4 008 181,57 4 008 181,57 0,00
Ogółem 31 124 184,57
15  531 242,45 15 592 942,12
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Sokołowski
Informację udostępnił: Paweł Sokołowski
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 2 620