Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

 

Majątek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
stan na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe w tym:
Grunty 574 103,81 0,00 574 103,81
Budynki i lokale 20 775 167,76 6 738 252,79 14 036 914,97
Maszyny i urządzenia
(zespoły komputerowe)
2 629 637,80 2 506383,04 123 254,76
Urządzenia techniczne 1 339 399,38 1 317 938,71 21 460,67
Środki transportu 475 119,00 288 613,00 186 506,00
Narzędzia, wyposażenie techniczne 732 845,72 717 468,91 15 376,81
Wartości niematerialne i prawne 707 588,16 707 588,16 0,00
Pozostałe środki trwałe 4 344 504,15 4 334 504,15 0,00
Ogółem 31 578 365,78
16 620 748,76 14 957 617,02
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Sokołowski
Informację udostępnił: Paweł Sokołowski
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 4 848