Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

 

Majątek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
stan na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaj Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe w tym:
Grunty 574 103,81 0,00 574 103,81
Budynki i lokale 20 775 167,76 7 257 631,99 13 517 535,77
Maszyny i urządzenia
(zespoły komputerowe)
2 675 074,00 2 566 260,30 108 813,70
Urządzenia techniczne 1 339 399,38 1 321 906,71 17 492,67
Środki transportu 475 119,00 343 676,67 131 442,33
Narzędzia, wyposażenie techniczne 732 845,72 728 458,45 4 387,27
Wartości niematerialne i prawne 961 356,30 961 356,30 0,00
Pozostałe środki trwałe 5 307 663,23 5 307 663,23 0,00
Ogółem 32 840 729,20
18 486 953,65 14 353 775,55
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Sokołowski
Informację udostępnił: Paweł Sokołowski
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 5 843

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj