Prokuraturą Okręgową w Białymstoku kieruje Prokurator Okręgowy Andrzej Purymski. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej, prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. Do kompetencji Prokuratora Okręgowego należą sprawy organizacyjne, kadrowe, skargowe, tajne, wojskowe i obronne. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nad pracą Inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcą Prokuratora Okręgowego jest prokurator Andrzej Stelmaszuk. Do kompetencji Zastępcy Prokuratora Okręgowego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Wydziałem I Śledczym kieruje naczelnik Adam Białas. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa w sprawach o poważne przestępstwa z uwagi na podmiot lub przedmiot zdarzenia. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje naczelnik Łukasz Janyst. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone do prowadzenia organom Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem IV Organizacyjno – Sądowym kieruje naczelnik Alicja Derpołow. Do jej kompetencji należą czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem prokuratury okręgowej, opracowywanie harmonogramu pracy prokuratury okręgowej, planowanie wizytacji, lustracji i badań oraz branie udziału w tych czynnościach w niezbędnym zakresie, czynności w sprawach kadrowych wszystkich pracowników prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym kieruje dyrektor Joanna Olechno. Do jej kompetencji należy kierowanie wydziałem i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego działania prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu.

Audytor wewnętrzny Daniel Ambrożej. Do jego kompetencji należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Funkcję kierownika sekretariatu pełni Joanna Ratyńska. Do jej kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.

Funkcję starszego inspektora do spraw biurowości pełni Halina Kardasz. Do jej kompetencji należy wykonywanie kontroli biurowości prokuratur okręgu białostockiego.

Funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pełni Aneta Łapińska. Do jej kompetencji należy zapewnianie i kontrola ochrony informacji niejawnych.

Funkcję starszego inspektora do spraw obronnych pełni Ryszard Fudała. Do jego kompetencji należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności.

Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Bożena Załuska. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w prokuraturze okręgowej oraz koordynuje pracą oddziałów kancelarii tajnych w podległych jednostkach rejonowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych pełni Ryszard Fudała.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Hajduk
Informację udostępnił: Katarzyna Hajduk
Data wytworzenia informacji: 2017-08-30
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 13 872

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj