P o d s t a w y   p r a w n e   d z i a ł a l n o ś c i:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177)
  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.178)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016  roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustaleniaich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).

 

Z a k r e s   w ł a ś c i w o ś c i   t e r y t o r i a l n e j:

 

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i obejmuje zakresem swojego działania obszar właściwości 7 prokuratur rejonowych.

 

p r o k u r a t u r y   r e j o n o w e   o k r ę g u   b i a ł o s t o c k i e g o:

 

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.268)

 

§ 5. Tworzy się następujące prokuratury rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości:

1) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku:

a) Prokuraturę Rejonową Białystok-Południe w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z Al. Jana Pawła II, środkiem Al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuraturę Rejonową Białystok-Północ w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z Al. Jana Pawła II, środkiem Al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

c)Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dla gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów,

d) Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki,

e) Prokuraturę Rejonową w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka,

f) Prokuraturę Rejonową w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,

g) Prokuraturę Rejonową w Sokółce dla gmin: DąbrowaBiałostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo;

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Hajduk
Informację udostępnił: Katarzyna Hajduk
Data wytworzenia informacji: 2016-05-31
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 6 441

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj