Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Łomży można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.

   Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego. 

   Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

   Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

   Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

   Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie.

   Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

  • przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Prokuratury Okręgowej, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
   od poniedziałku – do piątku w godzinach 730 – 1530 a nadto w każdy poniedziałek do godziny 16:30

   

  • przyjmowanie korespondencji – biuro podawcze Prokuratury Okręgowej (parter) w godzinach 730 – 1530,

   

   

  • sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

   

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243

   

    

   Pokaż rejestr zmian
   Autor informacji: Sylwia Godlewska
   Informację udostępnił: Sylwia Godlewska
   Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
   Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
   Liczba odsłon: 5 793

   Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
   Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
   Czas do zmiany strony: 1:00 min.
   Anuluj