P o d s t a w y   p r a w n e   d z i a ł a l n o ś c i: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.178) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016  roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustaleniaich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sylwia Godlewska
Informację udostępnił: Sylwia Godlewska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 4 891

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj