Majątek

INFORMACJA

o stanie majątku Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na koniec 2017 r.

Nazwa i symbol klasyfikacji Stan na koniec roku Dotychczasowe umorzenie 

(stan na koniec roku)

Ogółem
1 2 3
Ogółem (02+03+04+05+06) 01 29 973 714,40 12 054 984,12
Grunty (podgr.00) 02 3 255 221,70
Budynki i budowle (grupa 1-2) 03 19 406 148,93 6 013 401,60
Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia  ( grupa 3 do 6 ) 04 5 254 167,98 4 420 290,45
Środki transportowe (grupa 7) 05 854 138,60 573 253,83
Inne podstawowe środki trwałe (grupa 8-9) 06 1 204 037,19 1 048 038,24
Wartości niematerialne i prawne 531 996,24 531 606,43
Pozostałe środki trwałe 5 121 487,86 5 121 487,86
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jerzy Radgowski
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-21
Liczba odsłon: 3 356