Struktura Organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Olsztynie została określona Zarządzeniem Nr 80/2016 Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 10.05.2016r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz zadań komórek organizacyjnych,

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Olsztynie stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Olsztynie;
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W skład Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne               i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Śledczy;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 3. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego;
 4. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy;
 5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
 6. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Inspektor do spraw obronnych;
 8. Audytor wewnętrzny;
 9. Inspektor Ochrony Danych;
 10. Specjalista do spraw BHP.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jerzy Radgowski
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-09-26
Liczba odsłon: 6 175

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj