W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego wpłynęło łącznie 5442 spraw, zaś załatwiono 5266 spraw.

Do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęło łącznie 56 spraw, zaś załatwiono 61 spraw.

W I półroczu 2020 roku prokuratury rejonowe okręgu ostrołęckiego skierowały łącznie 1567 aktów oskarżenia przeciwko 1719 osobom. W okresie tym osądzono 1388 osób.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała 23 akty oskarżenia przeciwko 56 osobom – osądzono 30 osób.

A. Ilość spraw zarejestrowanych w repertoriach Ds. w I półroczu 2020 roku i spraw załatwionych w poszczególnych prokuraturach rejonowych.

Ilość spraw (wpływ/załatwionych)

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce: 1338 / 1298

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej: 917 / 885

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: 1053 / 1125

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku: 1176 / 1108

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie: 958 / 850

B.    Efektywność w I półroczu 2020 roku  w poszczególnych prokuraturach rejonowych (ilość spraw skierowanych do sądu/ilość spraw załatwionych – bez odmów wszczęcia)

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce: 383 (860) / 44,5%

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej: 284 (584) /48,6%

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: 437 (904) / 48,3%

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku: 372 (839) / 44,3%

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie: 272 (616) / 44,2%

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego za rok 2020

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu ostrołęckiego na rok 2021

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego za rok 2019

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wydział IV Organizacyjno – Sądowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za rok 2019

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu ostrołęckiego na rok 2020

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuratur rejonowych na rok 2019

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2017r.

 treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2017

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2016r.

 treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuratur rejonowych za rok 2015 oraz oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej.

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2013

Sprawozdanie (plik pdf),  Oświadczenie (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2013

treść dokumentu (plik pdf)

 Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuraturach Rejonowych na rok 2012.

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem.

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2011

treść dokumentu (plik pdf)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01
Liczba odsłon: 4 115

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj