W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego wpłynęło łącznie 9743 spraw, zaś załatwiono 9196 spraw.

Do Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęło łącznie 135 spraw, z czego załatwiono 138 spraw.

W roku 2017 prokuratury rejonowe okręgu ostrołęckiego skierowały łącznie 2533 akty oskarżenia przeciwko 2856 osobom. W okresie tym osądzono 3260 osoby.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce skierował 59 aktów oskarżenia przeciwko 192 osobom – osądzono 123 osoby.

A. Ilość spraw zarejestrowanych w repertoriach Ds. w roku 2017  i spraw załatwionych w poszczególnych prokuraturach rejonowych.

Ilość spraw (wpływ/załatwionych)

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce: 2678 / 2636

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie: 1526 / 1388

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: 2198 / 1941

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej: 1542 / 1499

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku: 1784 / 1717

B.    Efektywność w roku 2017  w poszczególnych prokuraturach rejonowych (ilość spraw skierowanych do sądu/ilość spraw załatwionych – bez odmów wszczęcia)

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce: 870 (2091) / 41,6%

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie: 487 (1193) / 40,8%

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: 691 (1672) / 41,2%

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej: 490 (1160) /42,2%

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku: 558 (1449) / 38,5%

 

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu ostrołęckiego na rok 2020

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuratur rejonowych na rok 2019

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2017r.

 treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2017

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce za 2016r.

 treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017

treść dokumentu (plik pdf)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuratur rejonowych za rok 2015 oraz oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej.

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015

treść dokumentu (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2013

Sprawozdanie (plik pdf),  Oświadczenie (plik pdf)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2013

treść dokumentu (plik pdf)

 Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych Prokuraturach Rejonowych na rok 2012.

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem.

treść dokumentu (plik pdf)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce za rok 2011

treść dokumentu (plik pdf)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01
Liczba odsłon: 3 486