środa, 05 lipca 2017

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów prokuratur okręgu suwalskiego

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych oraz asesorów na obszarze działania prokuratury okręgowej co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w przypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Monika Bogusz

Ewa Brzozowska

Lucyna Jolanta Buczek Borowska

Marta Chmielewska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Joanna Gref_Drejer

Rafał Haraburda

Mirosław Ignatowicz

Radosław Leszek Jasiński

Wanda Kamińska

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska_Soroka

Małgorzata Kozłowska_Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Wiesław Maksimik

Beata Katarzyna Marchel

Krzysztof Michalski

Jan Mikucki

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Wojciech Miron

Józef Murawko

Joanna Orchowska

Ewa Maria Orzechowska

Łukasz Ryszard Paradowski

Sebastian Piekarski (nominacja na asesora z dniem 24.07.2019r.)

Wojciech Piktel

Marek Bogusław Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Tomasz Różyński

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska Rejterada

Krzysztof Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Urszula Sobolewska Deluga

Łukasz Sokołow

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Paweł Truchan

Krystyna Halina Truszkowska

ANdrzej Piotr Tylenda

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska Bołtralik

Andrzej Zawadzki

Marek Zawadzki

 

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora Piotra Murzynowskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Monika Bogusz

Ewa Brzozowska

Lucyna Jolanta Buczek-Borowska

Marta Chmielewska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka-Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Joanna Gref-Drejer (nominacja na asesora z dniem 05.07.2018r.)

Rafał Haraburda

Mirosław Ignatowicz

Radosław Leszek Jasiński

Wanda Kamińska

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska-Soroka

Małgorzata Kozłowska-Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Eliza Maksimik

Wiesław Maksimik

Beata Katarzyna Marchel

Krzysztof Michalski *

Jan Mikucki

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Wojciech Miron (nominacja na asesora z dniem 05.12.2018r.)

Józef Murawko

Piotr Murzynowski *

Joanna Orchowska

Ewa Maria Orzechowska

Łukasz Ryszard Paradowski

Wojciech Piktel

Marek Bogusław Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Izabela Maria Przygucka

Tomasz Różyński (nominacja na asesora z dniem 19.07.2018r.)

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska-Rejterada

Krzysztof Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Urszula Sobolewska-Deluga

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Paweł Truchan (nominacja na asesora z dniem 05.07.2018r.)

Krystyna Kalina Truszkowska

Andrzej Piotr Tylenda

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska-Bołtralik

Andrzej Zawadzki

Marek Zawadzki

Oświadczenie majątkowe prokuratora, który z dniem 11.07.2018 r. przeszedł w stan spoczynku:

Izabela Maria Przygucka

 

*Na podstawie art. 104 par.7 ustawy-Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016(Dz.U. z 2017, poz.1767 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Marta Chmielewska (nominacja na asesora z dniem 18.01.2017 r.)

Marcin Faszcza (nominacja na prokuratora PR z dniem 24.01.2017 r.)

Oświadczenie majątkowe prokurator, która z dniem 27.01.2017 r. przeszła w stan spoczynku:

Alicja Werkowska

 

Oświadczenie majątkowe prokuratora, który z dniem 31.10.2017 r. przeszedł w stan spoczynku:

 Leszek Stanisław Musiał

 

 

Monika Bogusz

Ewa Brzozowska

Lucyna Jolanta Buczek-Borowska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka – Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Janusz Grzyb

Rafał Haraburda

Mirosław Ignatowicz

Radosław Leszek Jasiński

Wanda Kamińska

Dariusz Marek Kapuściński

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska – Soroka

Małgorzata Kozłowska- Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Eliza Maksimik

Wiesław Maksimik

Beata Katarzyna Marchel

Krzysztof Michalski

Jan Mikucki

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Józef  Murawko

Leszek Stanisław Musiał przeniesiony w stan spoczynku dn. 31.10.2017r.

Joanna Orchowska

Ewa Maria Orzechowska

Łukasz Ryszard Paradowski

Łukasz Ryszard Paradowski (w związku z objęciem stanowiska prokuratora)

Wojciech Piktel

Marek Bogdan Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Izabela Maria Przygucka

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska – Rejterada

Krzysztof Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Urszula Sobolewska-Deluga

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Krystyna Halina Truszkowska

Andrzej Piotr Tylenda

Alicja Werkowska – przeniesiona w stan spoczynku dn. 27.01.2017r.

Zbigniew Walenty Węgorowski

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska Bołtralik

Andrzej Zawadzki

Marek Zawadzki

 

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek  prokuratora Piotra Murzynowskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Ewa Brzozowska

Marcin Faszcza

Aneta Górnicka – Piskorska

Cezary Tomasz Grabala

Henryka Maria Grabowska

Jarosław Paweł Grabowski

Janusz Grzyb

Rafał Haraburda

Radosław Leszek Jasiński

Dariusz Marek Kapuściński

Angelika Maria Karłowicz

Ryszard Janusz Kolenkiewicz

Anna Kolesińska – Soroka

Małgorzata Kozłowska- Szmigiero

Hanna Kuźmińska

Beata Łajewska

Tomasz Milanowski

Marcin Milewski

Józef Murawko

Leszek Stanisław Musiał

Joanna Orchowska

Bożena Ożarowska

Marek Bogdan Piłasiewicz

Maciej Adam Piskorski

Izabela Maria Przygucka

Leszek Rudnik

Izabela Sadowska – Rejterada

Krzysztof  Siemienowicz

Andrzej Bogusław Sienkiewicz

Adam Stanisław Szczytko

Jolanta Szczytko

Krystyna Jadwiga Szóstka

Andrzej Tańcula

Jarosław Tkaczuk

Ryszard Jerzy Tomkiewicz

Krystyna Halina Truszkowska

Zbigniew Walenty Węgorowski

Anna Maria Wierzchowska

Jan Wiśniewski

Maria Jolanta Zaniewska Bołtralik

Marek Zawadzki

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów, którzy z dniem 16.08.2016 r. przeszli w stan spoczynku:

Janina Barbara Zębala – Łokuciejewska

Ewa Szarkiewicz – Bender

Oświadczenie majątkowe prokurator, która z dniem 10.10.2016 r. przeszła w stan spoczynku:

Bożena Ożarowska

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wnioski  prokurator Elżbiety Czupryńskiej i Krzysztofa Michalskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-09
Data udostępnienia informacji: 2020-07-07
Liczba odsłon: 16 388