add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Suwałkach oraz podległych jej prokuratur rejonowych można składać osobiście w biurze podawczym tych jednostek, w dniach i godzinach urzędowania, czyli w pon-pt w godz. 7.30 – 15.30

lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Pisma są rejestrowane według kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań. Pisma w sprawach zarejestrowanych przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub pracownikom.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty elektroniczne można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie  ePuap

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach:

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (6.30 -15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach tj. pokój 022 na (parter-portiernia) następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW / DVD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację,
 3. dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem,
 4. doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej,
 5. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, ZIP, SVG, PNG
 6. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

 • Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy działając na podstawie kodeksu postępowania karnego oraz innych odpowiednich przepisów.

 • interesantów przyjmuje Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00
 • w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 16.15 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 interesanów przyjmują: Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy
 •  biuro podawcze Prokuratury Okręgowej (parter pokój 22) w godzinach 7.30 -15.30
 • e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

—————————————————————————————————————————————-

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Iwona Tomkiewicz
Informację udostępnił: Iwona Urszula Tomkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-04-29
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03
Liczba odsłon: 5 222

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj