P o d s t a w y   p r a w n e   d z i a ł a l n o ś c i:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  ( tekst jednolity Dz.U. z  2017 r., poz. 1206 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1792 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o Prokuraturze (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 poz. 740).

Z a k r e s   w ł a ś c i w o ś c i   t e r y t o r i a l n e j:

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i obejmuje zakresem swojego działania obszar właściwości 5 prokuratur rejonowych.

Wyciąg sporządzony jest z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016  w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych, rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1435 ze zm.)

§ 3 Ustala się siedziby i obszary właściwości prokuratur okręgowych:

1)      W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku:

(…)

e) Prokuraturę Okręgową w Suwałkach – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach;

—————————————————————————————————————————————-

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Ostrowska
Informację udostępnił: Iwona Urszula Tomkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji: 2013-10-08
Liczba odsłon: 4 972