add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.

Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.

Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa
i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie.

Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

 

  • Godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku: od 745 do 1545 w dniach od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  • Przyjmowanie korespondencji – biuro podawcze Prokuratury Regionalnej (parter) w godzinach 745 – 1545,
  • Interesantów przyjmuje Prokurator Regionalny, Zastępca Prokuratora Regionalnego lub wyznaczeni prokuratorzy lub pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania, a we wtorki do godz. 1630,
  • email:sekretariat@bialystok.pr.gov.pl
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Elżbieta Pieniążek
Informację udostępnił: Marcin Siemieniuk
Data wytworzenia informacji: 2016-04-19
Data udostępnienia informacji: 2016-04-19
Liczba odsłon: 4 701

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj