poniedziałek, 07 maja 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko maszynistki w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1112. 8 .2018

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku maszynistki w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

Ilość etatów – 0,75 etatu
Miejsce pracy – Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku maszynistki:

1. Wykonywanie prac związanych z przepisywaniem sporządzonych w trybie służbowym rękopisów oraz protokołowanie.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku maszynistki – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) – 1730,00 zł brutto.

Wymagania niezbędne:

– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie średnie,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
– umiejętności sprawnego i szybkiego pisania na komputerze,
– umiejętność pisania ze słuchu,
– redagowanie standardowych pism,
– znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła umiejętność obsługi komputera /znajomość MS Office/.

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność organizacji pracy,
– odporność na stres,
– zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy www.bydgoszcz.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 22 maja 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie rozmowy wstępnej oraz sprawdzianie z umiejętności sprawnego i szybkiego pisania na komputerze.
– Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-07
Data udostępnienia informacji: 2018-05-07
Liczba odsłon: 1 742

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj