Prokuratur Okręgowy w Bydgoszczy

Pan prokurator Andrzej Milewski – powołany do pełnienia obowiązków Prokuratora Okręgowego

przełożony prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału  I Organizacyjnego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego,  IX Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz.

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy:

Pani prokurator Violetta Głowacka

Pan prokurator Janusz Bogacz

 

Poszczególnymi komórkami Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy kierują:

Pani prokurator  Iwona Wiśniewska-Szwarc – powołana do pełnienia funkcji wizytatora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

Pan prokurator Janusz Lewandowski  – powołany do pełnienia funkcji wizytatora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

Pani prokurator Beata Michalczyk-Gościniak – powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Pani prokurator Antonina Kasprowicz-Czerwińska – powołana do pełnienia funkcji Kierownika szkolenia w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

Pani prokurator Antonina Kasprowicz-Czerwińska – powołana do pełnienia funkcji Kierownika Działu Postępowania Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

Pani prokurator Anna Kartawik-Golińska – powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Pani prokurator Joanna Podpora-Sikorska – powołana do pełnienia funkcji Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Skarbowej w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Pani prokurator Agnieszka Adamska-Okońska  – powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału I Śledczego

Pan prokurator Dariusz Podufalski – powołany do pełnienia funkcji Kierownika Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz

 

 

Pan Wojciech Fedyk – Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Pan Paweł Waszak – Samodzielne stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego

Pani Edyta Wasielewska – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pan Ryszard Pasternak – Stanowisko pracy ds. obronnych

Pani Aneta Triebwasser – Administrator bezpieczeństwa informacji

Pan Marcin Antoniuk – Kierownik Sekretariatu

 

Poszczególnymi jednostkami kierują:  

1. Prokuraturą Rejonową Bydgoszcz-Północ – prokurator Dariusz Bebyn wraz z zastępcami prokurator Adamem Lisem i prokurator Piotrem Dunalem

2. Prokuraturą Rejonową Bydgoszcz-Południe – prokurator Włodzimierz Marszałkowski wraz z zastępcami prokuratorem Marcinem Stachowiakiem i prokurator Rafałem Sadowskim

3. Prokuraturą Rejonową w Inowrocławiu – prokurator Robert Szelągowski wraz z zastępcą prokurator Andrzejem Nowakiem

4. Prokuraturą Rejonową w Mogilnie – prokurator Rita Kubiak

5. Prokuraturą Rejonową  w Nakle nad Notecią – prokurator Piotr Glanc wraz z zastępcą prokurator Arkadiuszem Nowakiem

6. Prokuraturą Rejonową w Szubinie – prokurator Grażyna Pawlaczyk wraz z zastępcą prokurator Dariuszem Mańkowskim

7. Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie – prokurator Dariusz Mańkowski

8. Prokuraturą Rejonową w Świeciu – prokurator Janusz Borucki wraz z zastępcą prokuratorem Piotrem Głowackim

9. Prokuraturą Rejonową w Tucholi – prokurator Marcin Przytarski wraz  z zastępcą prokuratorem Adamem Andrejczukiem

Prokuratorzy Rejonowi są przełożonymi prokuratorów prokuratur rejonowych. Do ich kompetencji należą sprawy organizacyjne, kadrowe i skargowe wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego, postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego i ustaw szczególnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-10
Liczba odsłon: 16 923

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj