add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe za rok 2020 – Prokuratura Krajowa

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2020.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Nr 70/16 z dnia. 28 czerwca 2016 rok w sprawie zasad
i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Okręgowej
w Bydgoszczy oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

 

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i jednostek podległych,
co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, oraz oświadczenia, co do których nie uwzględniono złożonego wniosku.

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o
objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji
niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy:

Błażejowski Robert

Lewandowski Janusz

Ziętara Aleksandra

 

Zgodnie z decyzją Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy publikacji podlegają oświadczenia majątkowe następujących prokuratorów prokuratur rejonowych okręgu bydgoskiego w alfabetycznej kolejności:

pod linkiem: https://www.gov.pl/web/po-bydgoszcz/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2020

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-05
Data udostępnienia informacji: 2021-07-05
Liczba odsłon: 2 800

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj