OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY z dnia 1 lutego 2021r.

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art.  3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) przedłuża termin składania podań dotyczących konkursu na  wolne stanowisko zastępcy głównego księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy – do dnia 18 lutego 2021r.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) wyniesie 3350,00 zł brutto, z możliwością podwyższenia kwoty bazowej. Po zakończonym stażu urzędniczym kwota wynagrodzenia wyniesie 4500,00 zł brutto.

Terminy kolejnych etapów konkursu zostaną przedstawione do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem na stronie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-02
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 3 211

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj