Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy

Powołana  Zarządzeniem  Prokuratora  Okręgowego w  Bydgoszczy, numer 15/20,  z dnia 11 lutego 2020 roku, zmienionego zarządzeniem, numer 21/20, z dnia 25 lutego 2020 roku, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu, w dniach 28 i 29 kwietnia 2020 roku, trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy, informuje że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy została zakwalifikowana:

Pani Monika Redczuk

Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzą następujący kandydaci:

 

1.      Pani Jagoda Szabowska

2.      Pani Marta Żołdowicz

3.      Pani Anetta Wróbel

4.      Pani Patrycja Śmigiel

5.      Pan Jakub Szymański

6.      Pani Kamila Ziółkowska

7.      Pan Łukasz Gościniak

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2020-04-30
Data udostępnienia informacji: 2020-04-30
Liczba odsłon: 1 232

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj