Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

Powołana  Zarządzeniem  Prokuratora  Okręgowego w  Bydgoszczy, numer 23/21,  z dnia 15 marca 2021 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku drugiego i trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, informuje że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy została zakwalifikowana: Pani Małgorzata Rakoca
 
Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzy następujący kandydat:

1. Pani Patrycja Śmigiel

Sekretarz

Przewodniczący Komisji
/MA

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-20
Data udostępnienia informacji: 2021-04-20
Liczba odsłon: 322

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj