Ogłoszenie Komisji   powołanej    do   przeprowadzenia    konkursu    na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe  w Bydgoszczy
 

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 63/21 z dnia 5 lipca 2021 roku Komisja konkursowa,  po przeprowadzeniu w dniu 16 lipca 2021 roku drugiego  etapu konkursu  dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy informuje, że do trzeciego  etapu konkursu  zakwalifikowano następujących kandydatów w porządku alfabetycznym:
1.      Bryk Patrycja

2.      Klar Paulina

3.      Lewandowska Aleksandra

4.      Lis Kamila

5.      Muzolf Aleksandra

6.      Walczak-Holka Dominika

7.      Wróbel Anetta

8.      Wróblewska Krzysztofa

9.      Zimniak Marta

10. Ziółkowska Kamila

11. Zywert Weronika

 

Trzeci etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne, odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku od godziny 9:00 w sali  konferencyjnej budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10.

 

W dniu 27 lipca 2021 roku  winni stawić się następujący kandydaci:

 

Na godzinę 9:00

1.      Bryk Patrycja

2.      Klar Paulina

3.      Lewandowska Aleksandra

4.      Lis Kamila

5.      Muzolf Aleksandra

 

Na godzinę 11:30

6. Walczak-Holka Dominika

7. Wróbel Anetta

8. Wróblewska Krzysztofa

9. Zimniak Marta

10. Ziółkowska Kamila

11. Zywert Weronika

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 1 (Pani Bryk Patrycja) do numeru 5 (Pani Muzolf Aleksandra) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 27 lipca 2021 roku o godzinie 8.45.

 

Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 6 (Pani Walczak-Holka Dominika) do numeru 11 (Pani Zywert Weronika) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 27 lipca 2021 roku o godzinie 11:15.

 

Ważne:

Rejestracja kandydatów przeprowadzona zostanie zgodnie z powyższym wykazem osób w dniu 27 lipca 2021 roku w godzinach 8.45 i 11:15. Osoby, które nie dokonają rejestracji w wyznaczonym czasie, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

 

 

 

Sekretarz                                                    Przewodniczący Komisji

 

 

Uwaga!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i  Pracowników, Prokuratura Okręgowa
w Bydgoszczy przyjęła  następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1. Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego
w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy: – na  terenie  Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,   bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
– nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

– na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,

– przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,

– kandydaci  poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są  do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,

– przed  wejściem  na teren Prokuratury   oraz na  salę konkursową każdy  Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,

– w budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

2. Kandydaci uczestniczący w II etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki i  rękawiczki ochronne oraz z własny długopis.

3. Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-16
Data udostępnienia informacji: 2021-07-16
Liczba odsłon: 383

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj