Ogłoszenie   Komisji   powołanej    do   przeprowadzenia    konkursu    na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz - Południe  w Bydgoszczy

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 63/21 z dnia  5 lipca 2021 roku Komisja konkursowa  po przeprowadzeniu w dniu 7 lipca 2021 roku pierwszego  etapu konkursu  dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy informuje, że do drugiego etapu konkursu  zakwalifikowano    następujących kandydatów:
1.      Białecki Tomasz

2.      Bryk Patrycja

3.      Dzwonkowska Agnieszka

4.      Goździk Adam

5.      Kalisz Adrianna

6.      Klar Paulina

7.      Kufel Adrianna

8.      Lewandowska Aleksandra

9.      Lis Kamila

10. Muzolf Aleksandra

11. Rumińska Magdalena

12. Walczak-Holka Dominika

13. Wojciechowska Paulina

14. Wróbel Anetta

15. Wróblewska Krzysztofa

16. Zimniak Marta

17. Ziółkowska Kamila

18. Zywert Weronika

 

Drugi etap konkursu –  praktyczny sprawdzian umiejętności, odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku od godziny 9.00 w sali  konferencyjnej budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10.

 

W dniu 16 lipca 2021 roku  winni stawić się następujący kandydaci:

 

Na godzinę 9.00

1.      Białecki Tomasz

2.      Bryk Patrycja

3.      Dzwonkowska Agnieszka

4.      Goździk Adam

5.      Kalisz Adrianna

6.      Klar Paulina

7.      Kufel Adrianna

8.      Lewandowska Aleksandra

9.      Lis Kamila

 

Na godzinę 11.00

10. Muzolf Aleksandra

11. Rumińska Magdalena

12. Walczak-Holka Dominika

13. Wojciechowska Paulina

14. Wróbel Anetta

15. Wróblewska Krzysztofa

16. Zimniak Marta

17. Ziółkowska Kamila

18. Zywert Weronika

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 1 (Pan Białecki Tomasz) do numeru 9 (Pani Lis Kamila) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 8.45.

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu z listy kwalifikacyjnej od numeru 10 (Pani Muzolf Aleksandra) do numeru 18 (Pani Zywert Weronika) winni stawić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 z dowodem osobistym w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 10.45.

 

Ważne:

Rejestracja kandydatów przeprowadzona zostanie zgodnie z powyższym wykazem osób w dniu 16 lipca 2021 roku w godzinach 8.45 i 10.45. Osoby, które nie dokonają rejestracji w wyznaczonym czasie, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie sie w dniu 27 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej (p. 411) budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Stefana Okrzei 10.

Wykaz osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszony  po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

 

 

Sekretarz                                                    Przewodniczący Komisji

 

JJ

Uwaga!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i  Pracowników, Prokuratura Okręgowa
w Bydgoszczy przyjęła  następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1. Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego
w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy: – na  terenie  Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,   bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
– nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

– na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,

– przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,

– kandydaci  poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są  do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,

– przed  wejściem  na teren Prokuratury   oraz na  salę konkursową każdy  Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,

– w budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

2. Kandydaci uczestniczący w II etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki i  rękawiczki ochronne oraz z własny długopis.

3. Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-07
Data udostępnienia informacji: 2021-07-07
Liczba odsłon: 480

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj