Ogłoszenie   Komisji   powołanej    do   przeprowadzenia    konkursu    na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe  w Bydgoszczy
 

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 63/21 z dnia 5 lipca 2021 roku Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu w dniu 27 lipca 2021 roku trzeciego  etapu konkursu  dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy informuje, że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy została zakwalifikowana:
Pani Dominika Walczak-Holka

 

 

Ponadto Komisja konkursowa na podstawie art. 3 b ust 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U 2018r., poz. 577 t.j.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywająca staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

 

Lista rezerwowa jest ważna  do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzą następujący kandydaci:

 

1.   Bryk Patrycja

2.   Lewandowska Aleksandra

3.   Lis Kamila

4.   Zimniak Marta

5.   Ziółkowska Kamila

6.   Klar Paulina

7.   Zywert Weronika

8.   Wróblewska Krzysztofa

9.   Wróbel Anetta

 

Sekretarz                                                   Przewodniczący Komisji

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-27
Data udostępnienia informacji: 2021-07-27
Liczba odsłon: 466

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj