Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na umowę na zastępstwo (na czas nieobecności urzędnika) na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy Dziale ds. Wojskowych

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Nr 24/21 z dnia 15 marca 2021 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na umowę na zastępstwo na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy Dziale ds. Wojskowych informuje, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

1. Baldowska Agnieszka
2. Banach Oktawia
3. Białecki Tomasz
4. Blok Anna
5. Bryś Anna
6. Cieślewicz Monika
7. Dejewska Magdalena
8. Gibas Rafał
9. Hauke Melissa
10. Ignaszak Marta
11. Janowska Agnieszka
12. Kaczmarek Angelika
13. Kęmpińska Agata
14. Kędzierska Natalia Julia
15. Klar Paulina
16. Klon Patrycja
17. Kopiszka Magdalena
18. Kotulska Natalia
19. Król Anna
20. Kwiatkowska Małgorzata
21. Kwiatkowski Łukasz
22. Lach Natalia
23. Lis Kamila
24. Makowska Magdalena
25. Makówka Malwina
26. Marek Dorota
27. Michalak Łukasz
28. Modrakowska Paulina
29. Muzolf Aleksandra
30. Musiał Monika Katarzyna
31. Omasta Magdalena
32. Paradowska Justyna
33. Pietrzak Joanna
34. Poremska Marta
35. Rakoniewski Dominik
36. Rode Aleksandra
37. Rumińska Magdalena
38. Splitt Agnieszka
39. Stąpor Dominika
40. Śmigiel Patrycja
41. Walczak Jagoda
42. Walczak-Holka Dominika
43. Waśkowska Agnieszka
44. Wegner Pamela
45. Wełniak Daria
46. Włodarczyk Julia
47. Wróbel Katarzyna
48. Wróblewska Krzysztofa
49. Zimniak Marta
50. Żyła Joanna

 

Drugi etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczny sprawdzian umiejętności z obsługi komputera, odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2021 roku od godziny 8.00 w sali konferencyjnej budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10.

 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku winni stawić się następujący kandydaci:

 

Na godzinę 8.00

1. Baldowska Agnieszka
2. Banach Oktawia
3. Białecki Tomasz
4. Blok Anna
5. Bryś Anna
6. Cieślewicz Monika

Na godzinę 10.00

7. Dejewska Magdalena
8. Gibas Rafał
9. Hauke Melissa
10. Ignaszak Marta
11. Janowska Agnieszka
12. Kaczmarek Angelika

Na godzinę 12.00

13. Kęmpińska Agata
14. Kędzierska Natalia Julia
15. Klar Paulina
16. Klon Patrycja
17. Kopiszka Magdalena
18. Kotulska Natalia

Na godzinę 13.30

19. Król Anna
20. Kwiatkowska Małgorzata
21. Kwiatkowski Łukasz
22. Lach Natalia
23. Lis Kamila
24. Makowska Magdalena

 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku winni stawić się następujący kandydaci:

 

Na godzinę 8:00

25. Makówka Malwina
26. Marek Dorota
27. Michalak Łukasz
28. Modrakowska Paulina
29. Muzolf Aleksandra
30. Musiał Monika Katarzyna

Na godzinę 10.00

31. Omasta Magdalena
32. Paradowska Justyna
33. Pietrzak Joanna
34. Poremska Marta
35. Rakoniewski Dominik
36. Rode Aleksandra

Na godzinę 12.00

37. Rumińska Magdalena
38. Splitt Agnieszka
39. Stąpor Dominika
40. Śmigiel Patrycja
41. Walczak Jagoda
42. Walczak-Holka Dominika

Na godzinę 13.30

43. Waśkowska Agnieszka
44. Wegner Pamela
45. Wełniak Daria
46. Włodarczyk Julia
47. Wróbel Katarzyna
48. Wróblewska Krzysztofa
49. Zimniak Marta
50. Żyła Joanna

 

Uwaga! Przystępujący do II etapu konkursu są zobowiązani do okazania dowodu osobistego.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i Pracowników, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przyjęła następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1.Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy: – na terenie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, – nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
2.Na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,
3.Przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,
4.Kandydaci poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
5.Przed wejściem na teren Prokuratury oraz na salę konkursową każdy Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,
6.W budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.
7.Kandydaci uczestniczący w II etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki i rękawiczki ochronne oraz z własny długopis.
8.Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-21
Data udostępnienia informacji: 2021-04-21
Liczba odsłon: 597

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj