Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza na umowę na zastępstwo na czas nieobecności urzędnika w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy w Dziale ds. Wojskowych

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Nr 24/21,
z dnia 15 marca 2021 roku, Komisja naborowa, po przeprowadzeniu w dniach 28 – 29 kwietnia 2021 roku drugiego etapu naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza na umowę na zastępstwo na czas nieobecności urzędnika w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy w Dziale ds. Wojskowych informuje, że:

na zastępstwo na czas nieobecności urzędnika w Prokuraturze Okręgowej
w Bydgoszczy została zakwalifikowana:

Pan/i Aleksandra Muzolf

na zastępstwo na czas nieobecności urzędnika w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy w Dziale ds. Wojskowych została zakwalifikowana:

Pan/i Krzysztofa Wróblewska

Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób bądź rezygnacji kandydata.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego naboru, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego:

1. Kamila Lis
2. Marta Zimniak
3. Magdalena Rumińska
4. Patrycja Śmigiel
5. Dominika Walczak-Holka
6. Agnieszka Janowska
7. Oktawia Banach
8. Agnieszka Baldowska

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Data udostępnienia informacji: 2021-04-30
Liczba odsłon: 707

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj