Ogłoszenie Komisji powołanej  do przeprowadzenia  konkursu na umowę na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Tucholi.

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 74/21
z dnia 28 lipca 2021 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu
10 sierpnia 2021 roku pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Tucholi informuje, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów:
1.        Bartoszek-Nazar Edyta

2.        Brzószczyk Dorota

3.        Jakubowska Anna

4.        Jerchewicz-Piesik Kamila

5.        Roda Jarosław

6.        Scheffs Marcin

7.        Watkowska-Dorsz Agnieszka

8.        Wysocka Małgorzata

 

 

 

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy – sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 roku od godziny 8:15 w sali konferencyjnej (p. 411) budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Okrzei 10.

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 19 sierpnia 2021 roku.

 

 

 

W dniu 19 sierpnia 2021 roku winni stawić się następujący kandydaci:

 

1.        Bartoszek-Nazar Edyta na godzinę 8.15

2.        Brzószczyk Dorota na godzinę 8.30

3.        Jakubowska Anna na godzinę 8.45

4.        Jerchewicz-Piesik Kamila na godzinę 9.00

5.        Roda Jarosław na godzinę 9.15

6.        Scheffs Marcin na godzinę 9.30

7.        Watkowska-Dorsz Agnieszka na godzinę 9.45

8.        Wysocka Małgorzata na godzinę 10.00

 

Prosi się o przybycie kandydatów na 15 minut przed wyznaczoną godziną.

 

 

Uwaga!  Przystępujący do II etapu konkursu są zobowiązani do okazania dowodu osobistego.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno kandydatów biorących udział
w rekrutacji, jak i pracowników tut. jednostki, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przyjęła  następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1. Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy: – na  terenie  Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,   bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
– nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

– na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się 15 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,

–        przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,

–        kandydaci  poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są  do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,

–        przed  wejściem  na teren Prokuratury   oraz na  salę konkursową każdy  Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,

–        w budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

2. Kandydaci uczestniczący w II etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki i  rękawiczki ochronne oraz
z własny długopis.

3. Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-11
Data udostępnienia informacji: 2021-08-19
Liczba odsłon: 598

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj