Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na umowę na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Tucholi.

Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 74/21
z dnia 28 lipca 2021 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu
19 sierpnia 2021 roku drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Tucholi informuje, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów:

 1. Watkowska-Dorsz Agnieszka – 10 pkt.
 2. Jakubowska Anna – 9 pkt.
 3. Scheffs Marcin – 9 pkt.
 4. Brzószczyk Dorota – 8 pkt.

Trzeci etap konkursu na staż urzędniczy – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 września 2021 roku od godziny 8:30 w sali konferencyjnej (p. 411) budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Okrzei 10.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 września 2021 roku po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami. Publikacja wyników nastąpi na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w tym samym dniu.

W dniu 3 września 2021 roku winni stawić się następujący kandydaci:

 1. Brzószczyk Dorota na godzinę 8.30
 2. Jakubowska Anna na godzinę 8.45
 3. Scheffs Marcin na godzinę 9.00
 4. Watkowska-Dorsz Agnieszka na godzinę 9.15.

Prosi się o przybycie kandydatów na 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Uwaga!  Przystępujący do III etapu konkursu są zobowiązani do okazania dowodu osobistego.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno kandydatów biorących udział
w rekrutacji, jak i pracowników tut. jednostki, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przyjęła  następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

 

1. Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy:

 •  na  terenie  Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,   bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację
  w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych,
 • na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się 15 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,
 • przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,
 • kandydaci  poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są  do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
 • przed  wejściem  na teren Prokuratury   oraz na  salę konkursową każdy  Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,
 • w budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

 

2. Kandydaci uczestniczący w III etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki i  rękawiczki ochronne oraz
z własny długopis.

3. Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/AN

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-08-19
Data udostępnienia informacji: 2021-08-19
Liczba odsłon: 1 100

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj