Przedmiot działalności i kompetencje

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 (link)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 (link)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 (link)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 (link)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 (link)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 (link)

Plan działalności prokuratur okręgu bydgoskiego na 2018 rok (link)

Plan działalności prokuratur okręgu bydgoskiego na 2017 rok

Plan działalności prokuratur okręgu bydgoskiego na 2016 rok

Plan działalności prokuratur okręgu bydgoskiego na 2015 rok

Plan działalności prokuratur okręgu bydgoskiego na 2014 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy na 2013 rok (link)

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy na 2012 rok (link)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2017 (link)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2013

Sprawozdanie z wykonywania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy za rok 2012 (link)

Aktualne sprawozdania statystyczne Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz jednostek podległych dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (LINK)


 

Sprawozdania z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz z działalności własnej wraz z jednostkami podległymi za 2015 rok:

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2015 rok(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2015 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w prawach karnych, cywilnych i administracyjnych za 2015 rok(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2015 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2015 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2015 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2015 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2015 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2015 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)


Sprawozdania z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz z działalności własnej wraz z jednostkami podległymi za I połowę 2015 roku:

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2015 roku(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2015 roku (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w prawach karnych, cywilnych i administracyjnych za I połowę 2015 roku(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2015 roku (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2015 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2015 roku:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2015 roku (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2015 roku:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2015 roku (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)


 

Sprawozdania z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz z działalności własnej wraz z jednostkami podległymi za 2014 rok:

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2014 rok(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2014 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w prawach karnych, cywilnych i administracyjnych za 2014 rok(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2014 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2014 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2014 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2014 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2014 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2014 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)


Sprawozdania z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz z działalności własnej wraz z jednostkami podległymi za I połowę 2014 roku:

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2014 roku(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2014 roku (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w prawach karnych, cywilnych i administracyjnych za I połowę 2014 roku(pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2014 roku (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2014 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2014 roku:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za I połowę 2014 roku (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2014 roku:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za I połowę 2014 roku (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)


Sprawozdania z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, oraz z działalności własnej wraz z jednostkami podległymi za 2013 rok:

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności własnej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w prawach karnych, cywilnych i administracyjnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdanie z działalności jednostek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2013 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach karnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2013 rok:

Sprawozdania z działalności prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawach cywilnych i administracyjnych za 2013 rok (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Nakle (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Szubinie (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Świeciu (pobierz plik PDF)

Prokuratura Rejonowa w Tucholi (pobierz plik PDF)


Stan przyjmowanych spraw karnych w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

W I półroczu 2013 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 12456 sprawy, w tym:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 43
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 3233
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Północ – 3237
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu –1650
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 460
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 783
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 630
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 505
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 1045
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 870

Załatwiono 12205 spraw, w tym:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 36
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 3194
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ –3099
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu –1637
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 470
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 735
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 645
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 513
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 1021
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 855

Spośród łącznie 12205 spraw załatwionych, zakończono :
aktem oskarżenia – 4077
wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 320
wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 4
odmową wszczęcia postępowania – 1994
umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy- 1317
zawieszono – 307

Pozostało do załatwienia 2291 spraw.

Skierowano do sądów 320 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
– sądy nie uwzględniły 21 wniosków

Łącznie zastosowano 1041 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:
184 poręczenia majątkowe
684 dozorów policji
101 zakazów opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 4623 osób:
– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 260 osób
– sądy rozpoznały apelacje wobec 134 osób
– z czego uwzględniły wobec 77 osób


Stan przyjmowanych spraw karnych w okresie od stycznia do marca 2013 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

W I kwartale 2013 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 6282 sprawy, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 25

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Południe – 1768

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ – 1600

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 803

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 227

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 366

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 303

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 264

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 528

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 398

Załatwiono 5207 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 10

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 1286

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ – 1294

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 671

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 209

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 312

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 299

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 264

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 484

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 378

Spośród łącznie 5207 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia – 1697

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 127

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 1

odmową wszczęcia postępowania – 978

umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy – 492

zawieszono – 97

Pozostało do załatwienia 3115 spraw.

Skierowano do sądów 175 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

– sądy nie uwzględniły 14 wniosków

Łącznie zastosowano 557 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:

102 poręczenia majątkowe

367 dozorów policji

47 zakazów opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 2358 osób:

– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 131 osób

– sądy rozpoznały apelacje wobec 81 osób

– z czego uwzględniły wobec 44 osób

W III kwartale 2012 roku w okręgu bydgoskim została przeprowadzona jedna wizytacja.

Zarządzeniem Nr 74/12 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach
od 17 do 28 września 2012 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy.

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania Prokuraturą, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy oraz wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy wizytowanej jednostki w toku realizacji ustawowych zadań.

Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy uzyskała ocenę ogólną dobrą.

W I kwartale 2013 roku w okręgu bydgoskim zostały przeprowadzone dwie wizytacje.

Zarządzeniem Nr 15/13 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy, w dniach
od 1 do 8 marca 2013 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej
w Mogilnie.

Zarządzeniem Nr 20/13 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach
od 11 do 26 marca 2013 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Okręgowej
w Bydgoszczy.

Stan przyjmowanych spraw karnych w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

W 2012 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 26067 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 110

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Południe – 6525

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ – 6508

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3465

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1065

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1703

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1494

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1146

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2185

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1866

Załatwiono 26106 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 103

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Południe – 6526

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ – 6548

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3454

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1054

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1735

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1486

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1134

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2190

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1876

Spośród łącznie 26106 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia – 9515

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 596

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 5

odmową wszczęcia postępowania – 4365

umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy – 2541

zawieszono – 608

Pozostało do załatwienia 2040 spraw.

Skierowano do sądów 816 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

– sądy nie uwzględniły 60 wniosków

Łącznie zastosowano 2241 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:

397 poręczeń majątkowych

1449 dozorów policji

274 zakazy opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 10476 osób:

– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 653 osób

– sądy rozpoznały apelacje wobec 285 osób

– z czego uwzględniły wobec 192 osób


Stan przyjmowanych spraw karnych w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

W 2011 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 27485 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 125

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7099

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Północ – 7214

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3581

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1010

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1823

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1404

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 986

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2362

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1881

Załatwiono 27448 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 120

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7104

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Północ – 7213

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3579

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie -1017

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią -1807

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1411

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 970

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2376

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1851

Spośród łącznie 27448 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia -10064

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 541

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 9

odmową wszczęcia postępowania – 4768

umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy – 2422

zawieszono – 639

Pozostało do załatwienia 2079 spraw.

Skierowano do sądów 852 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

– sądy nie uwzględniły 74 wniosków

Łącznie zastosowano 2423 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:

485 poręczeń majątkowych

1613 dozorów policji

245 zakazów opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 11813 osób:

– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 648 osób

– sądy rozpoznały apelacje wobec 266 osób

– z czego uwzględniły wobec 176 osób


W III kwartale 2011 roku w okręgu bydgoskim została przeprowadzona jedna wizytacja.

Zarządzeniem Nr 116/11 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy, w dniach od 7 do 18 listopada 2011 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu.

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania kontrolowaną jednostką, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy oraz wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy wizytowanej jednostki w toku realizacji zadań ustawowych.

Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 roku.

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu uzyskała ocenę ogólną dobry minus.Stan przyjmowanych spraw karnych w 2010 roku

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu
i niezwłocznie przekazywane do rozpoznania właściwym prokuratorom.

W 2010 r. do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 27 866 spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 106

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 7 197

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 7 567

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3 714

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1 064

Prokuratura Rejonowa w Nakle – 1 741

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1 524

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie – 1 018

Prokuratura Rejonowa w Świeciu – 2 244

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1 691

Załatwiono 27 909 spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 101

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 7 130

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 7 635

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3 703

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1 076

Prokuratura Rejonowa w Nakle – 1 762

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1 528

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie – 1 035

Prokuratura Rejonowa w Świeciu – 2 251

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1 688

Spośród załatwionych 27 909 spraw zakończono :

aktem oskarżenia – 9 691

odmową wszczęcia postępowania – 3 689

umorzenia i wnioski o umorzenia – 385

zawieszone – 644

tyb przyspieszony – 25

umorzenia wobec niewykrycia sprawcy – 2 712

pozostało do załatwienia spraw – 2 042

Skierowano do sądów:

wniosków o tymczasowe aresztowanie – 840

sądy nie uwzględniły – 81

Łącznie zastosowano 1 998 środków zapobiegawczych, w tym :

dozorów policji – 1 308

poręczeń majątkowych – 486

zakazów opuszczania kraju – 193

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 11 289 osób. Wniesiono apelacji
i sprzeciwów:

Skierowano – 737

Rozpoznano – 322

Uwzględniono – 199

W IV kwartale 2010 roku w okręgu bydgoskim została przeprowadzona jedna wizytacja.

Zarządzeniem Nr 33/10 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy, w dniach od 17 do 26 maja 2010 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Świeciu.

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania kontrolowaną jednostką, organizacji wewnętrznego nadzoru, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy oraz wypełniania obowiązków zawodowych przez poszczególnych prokuratorów i pracowników sekretariatu, ich kwalifikacji zawodowych i kultury pracy. Badano prawidłowość i poziom pracy wizytowanej jednostki
w trakcie realizacji zadań ustawowych. Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 roku. Prokuratura Rejonowa w Świeciu uzyskała ogólną ocenę bardzo dobrą minus.


Stan przyjmowanych spraw karnych w 2009 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

Do 31.12. 2009 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 28537 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 99

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7496

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ – 7409

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3666

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1111

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1896

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1656

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1108

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2218

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1878

Załatwiono 28658 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 96

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7583

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz –Północ- 7417

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3698

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1110

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1897

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1646

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1102

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2232

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1877

Spośród łącznie 28658 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia – 10053

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 383

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 130

odmową wszczęcia postępowania – 3461

umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy – 3082

zawieszono – 701

Pozostało do załatwienia 2085 spraw.

Skierowano do sądów 967 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

– sądy nie uwzględniły 68 wniosków

Łącznie zastosowano 2084 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:

512 poręczeń majątkowych

1245 dozorów policji

227 zakazów opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 11378 osób;

– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 714 osób

– sądy rozpoznały apelacje wobec 352 osób

– z czego uwzględniły wobec 228 osób

W 2009 roku w okręgu bydgoskim została przeprowadzona jedna wizytacja.

Zarządzeniem Nr 62/09 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach od 16 do 24 listopada 2008 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania prokuraturą, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań.

Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 roku.

Prokuratura Rejonowa w Tucholi uzyskała ogólna ocenę dobrą.


Stan przyjmowanych spraw karnych w 2008 roku.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom

W 2008 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 27340 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 142

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7503

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Północ – 6890

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3410

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1077

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1941

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1476

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 924

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2250

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1727

Załatwiono 27700 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 154

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Południe – 7639

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz -Północ – 7028

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 3459

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1102

Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1925

Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1481

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 913

Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2249

Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1750

Spośród łącznie 27700 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia – 9384

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 389

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym – 323

odmową wszczęcia postępowania – 3437

umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy – 3388

zawieszono – 948

Pozostało do załatwienia 2206 spraw.

Skierowano do sądów 905 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania:

– sądy nie uwzględniły 64 wniosków

Łącznie zastosowano 1772 pozostałych środków zapobiegawczych, w tym:

451 poręczeń majątkowych

1102 dozorów policji

163 zakazów opuszczania kraju

Z ogółu osądzonych sądy wydały wyroki skazujące wobec 11517 osób:

– wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 811osób

– sądy rozpoznały apelacje wobec 395 osób

– z czego uwzględniły wobec 249osób

W czwartym kwartale 2008 roku, w okręgu bydgoskim przeprowadzono jedną kontrolę jednostki rejonowej.

Zarządzeniem Nr 64/08 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach od 4 do 17 listopada 2008 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Mogilnie.

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania prokuraturą, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań.

Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 roku.

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie uzyskała ogólną ocenę dobrą.Dane statystyczne 2007 r.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom

W 2007 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 31696 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 154
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 8760
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 8633
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 4396
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1209
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1669
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1608
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1044
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2304
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1919

Załatwiono 31941 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 147
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 8782
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 8677
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 4452
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1201
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 1695
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1615
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1071
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2327
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 1974

Spośród łącznie 31941 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia / osoby oskarżone – 8485/10194

odmową wszczęcia postępowania – 3398
umorzenia i wnioski o umorzenia – 15832

zawieszone – 1078

inny sposób / w tym tryb przysp.– 3148/1090

Łącznie 2681 środków zapobiegawczych

tymczasowo aresztowanych – 7782

poręczenia majątkowe – 474

inne – 1425

Ilość apelacji i sprzeciwów:

skierowano – 765

rozpoznano – 452

uwzględniono – 244


Dane statystyczne 2006 r.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom

W 2006 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 38128 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 143
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 10249
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 11057
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 5345
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1295
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 2034
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1800
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1107
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2712
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2386

Załatwiono 38126 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 135
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 10131
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 11101
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 5490
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1297
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 2057
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 1803
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1099
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2682
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2331

Spośród łącznie 38126 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia / osoby oskarżone – 10395 / 12321

odmową wszczęcia postępowania – 3273
umorzenia i wnioski o umorzenia – 21359

zawieszone – 1023

inny sposób – 2076

Łącznie 2865 środków zapobiegawczych

tymczasowo aresztowanych – 945

poręczenia majątkowe – 485

inne – 1486

Ilość apelacji i sprzeciwów:

skierowano – 932

rozpoznano – 483

uwzględniono – 282


Dane statystyczne 2005 r.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom

W 2005 roku do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 40640 spraw, w tym:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 126
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 10720
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 11382
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 6880
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1357
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 2233
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 2016
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1036
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2553
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2337

Załatwiono 40804 spraw, w tym:


Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 129
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 10758
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 11361
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 6861
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1373
Prokuratura Rejonowa w Nakle n/Notecią – 2264
Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 2044
Ośrodek Zamiejscowy w Żninie PR w Szubinie – 1044
Prokuratura Rejonowa w Świeciu n/Wisłą – 2601
Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2369

Spośród łącznie 40804 spraw załatwionych, zakończono :

aktem oskarżenia / osoby oskarżone – 10336/12595

odmową wszczęcia postępowania – 2916
umorzenia i wnioski o umorzenia – 23876

zawieszone – 1022

inny sposób – 2611

Łącznie 2625 środków zapobiegawczych

tymczasowo aresztowanych – 930

poręczenia majątkowe – 572

inne – 1154


Dane statystyczne 2004 r.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznania właściwym prokuratorom.

W 2004 r. do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 42.483 spraw, w tym :

-Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 145

-Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 11.165

-Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 12.038

-Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 6.998

-Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1.543

-Prokuratura Rejonowa w Nakle –2.511

-Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 2.028

-Ośrodek Zamiejscowy w Żninie – 1.147

-Prokuratura Rejonowa w Świeciu – 2.550

-Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2.358

Załatwiono za 42.716 spraw, w tym :

-Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy – 152

-Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe – 11.294

-Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ – 12.227

-Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu – 7.001

-Prokuratura Rejonowa w Mogilnie – 1.534

-Prokuratura Rejonowa w Nakle – 2.502

-Prokuratura Rejonowa w Szubinie – 2.007

-Ośrodek Zamiejscowy w Żninie –1.151

-Prokuratura Rejonowa w Świeciu – 2.504

-Prokuratura Rejonowa w Tucholi – 2.344

Spośród załatwionych 42.716 spraw zakończono :

-aktem oskarżenia – 9.487 spraw,

-odmową wszczęcia postępowania – 2.468 spraw,

-wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania – 257 spraw,

-wnioskiem o umorzenie w trybie art. 324 kpk – 18 spraw,

-umorzeniem z niewykrycia sprawcy i w trybie art. 325 f kpk – 18.050 spraw, w tym umorzeniem w trybie art. 325 f kpk – 14.807spraw.

Na następny miesiąc pozostało do załatwienia – 3.076 spraw.

Łącznie zastosowano 2.577 środków zapobiegawczych, w tym :

-wniosków o tymczasowe aresztowanie – 1.151

-poręczeń majątkowych – 385

-zakazów opuszczania kraju – 95

-dozorów policji – 1.157

Wniesiono apelacji i sprzeciwów– 929.

Sądy rozpoznały – 526 apelacji, z czego uwzględniły 333.

Ilość apelacji i sprzeciwów:

skierowano – 1008

rozpoznano – 541

uwzględniono – 361

t

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji: 2013-08-27
Liczba odsłon: 4 054