1. Prokuratura Rejonowa w Braniewie
ul. Sądowa 1
14 – 500 Braniewo
tel. (55) 239-41-81
fax. (55) 239-41-83

e-mail: pr.braniewo@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: 08:00-15:00

Obszar działania: m. Braniewo oraz gminy: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta

Rajmund Kobiela – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Braniewie,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • reprezentuje Prokuraturę Rejonową wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,
 • współdziała i utrzymuje kontakty z Sądem Rejonowym w Braniewie i Komendą Powiatową Policji w Braniewie oraz Komisariatem Policji w Pasłęku,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • utrzymuje kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • organizuje pracę Prokuratury i zajmuje się przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 • przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,

Łukasz Iskrzyński – Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prowadzi śledztwa,
 • przyjmuje interesantów,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,

Renata Stefanowicz – kierownik sekretariatu

2. Prokuratura Rejonowa w Działdowie
ul. W. Jagiełły 31
13 – 200 Działdowo
tel. (23) 697-29-79
fax. (23) 697-27-98

e-mail: pr.dzialdowo@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów:

 • w czasie urzędowania: 09:00-15:00
 • w każdy poniedziałek: 8:30-16:30
 • w każdy piątek: 08:30-15:00

Obszar działania: m. Działdowo oraz gminy: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno

Helena Magdalena Podgórska – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Działdowie,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa, sprawuje nadzór nad postępowaniami  przygotowawczym, prowadzi postępowania przygotowawcze zgodnie z podziałem czynności prokuratorów,
 • współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • utrzymuje kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy prokuratorów w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia sprawy osobowe prokuratorów i innych pracowników,

Krzysztof Tyburski – Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi, prowadzi postępowania przygotowawcze zgodnie z podziałem czynności prokuratorów,
 • przyjmuje interesantów,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,
 • utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu, udziela stosownych wypowiedzi mediom i odpowiedzi na publikacje prasowe,

Maria Jedwabnik – kierownik sekretariatu

3. Prokuratura Rejonowa w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82 – 300 Elbląg
tel. (55) 239-41-46
fax. (55) 239-41-46

e-mail: pr.elblag@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: 09:00-15:00

Obszar działania: m. Elbląg oraz gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko

Grażyna Jewusiak – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • kieruje współdziałaniem z Sądem Rejonowym i Okręgowym w Elblągu oraz kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,
 • współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy prokuratorów w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
 • przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia sprawy osobowe prokuratorów i innych pracowników,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,

Edyta Bełczyńska Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów, aplikantów i pracowników sekretariatu zatrudnionych w Dziale 3 Ds. i do czasu zakończenia spraw z działu 4 Ds,
 • kontroluje zasadność zawieszania postępowań z Działu 3 Ds oraz sprawuje ogólny nadzór nad sprawami zawieszonymi z tego działu,
 • sprawdza prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi w Działach 3 Ds i byłego działu 4 Ds oraz sprawuje ogólny nadzór w tym zakresie,
 • sprawuje ogólny nadzór nad pracą sekretariatu,
 • przeprowadza zlecone analizy i działania,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,

– Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego przy jednoczesnej nieobecności Zastępcy Prokuratora Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów, aplikantów i pracowników sekretariatu zatrudnionych w Dziale 1 i 2 Ds,
 • sprawdza prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi w Działach 1 i 2 Ds.  oraz sprawuje ogólny nadzór w tym zakresie,
 • nadzoruje i załatwia skargi i wnioski,
 • przeprowadza zlecone analizy i działania,
 • utrzymuje kontakty z środkami masowego przekazu,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,

Joanna Kurt – kierownik sekretariatu

4. Prokuratura Rejonowa w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2
14 – 200 Iława
tel. (89) 649-60-65
fax. (89) 649-60-65

e-mail: pr.ilawa@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: 08:00-15:00

Obszar działania: m. Iława oraz gminy: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo

Jan Wierzbicki – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Iławie,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy prokuratorów w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • załatwia sprawy osobowe prokuratorów i innych pracowników,
 • hospituje wystąpienia prokuratorskie przed sądem,
 • dokonuje kontroli spraw zawieszonych,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,

Piotr Budziejewski – Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prowadzi śledztwa,
 • załatwia skargi w tym skargi na działalność prokuratury,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,

Łucja Rosińska-Templin – kierownik sekretariatu

5. Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 28
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (56) 474-26-66
fax. (56) 474-39-24

e-mail: pr.nmlubawskie@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: 09:00-15:00, w poniedziałki: 09:00-18:00

Obszar działania: m. Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie

Marek Mamiński – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy prokuratorów w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • załatwia sprawy osobowe prokuratorów i innych pracowników,
 • dokonuje kontroli spraw zawieszonych,
 • przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski,
 • utrzymuje kontakty z środkami masowego przekazu,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,

Zbigniew Jasiński – Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prowadzi śledztwa,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,

Wiesława Rogowska – kierownik sekretariatu

6. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 12
14 – 100 Ostróda
tel. (89) 642-57-00
fax. (89) 646-52-37

e-mail: pr.ostroda@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: poniedziałek 09:00-17:00, wtorek-piątek: 09:00-15:00

Obszar działania: m. Ostróda oraz gminy: Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn

Rafał Koziński – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, zapewnia sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • reprezentuje Prokuraturę Rejonową wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,
 • współdziała i utrzymuje kontakty z Sądem Rejonowym w Ostródzie oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • utrzymuje kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • załatwia sprawy osobowe prokuratorów i innych pracowników jednostki,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych

Małgorzata Hrybek– Zastępca Prokuratora Rejonowego – wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje podczas nieobecności Prokuratura Rejonowego oraz Zastępcę Prokuratora Rejonowego, pełniącego obowiązki w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez prokuratorów,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • przyjmuje interesantów,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,

Janina Cieśniewska – Referendarz p.f. Kierownika Sekretariatu

7. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
ul. Warmińska 17a
14 – 300 Morąg
tel. (89) 757-42-72 lub 757-42-71
fax. (89) 757-34-20

e-mail: pr.morag@elblag.po.gov.pl

godziny urzędowania: 07:30-15:30

godziny przyjęcia interesantów: 08:00-15:00

Obszar działania: gminy: Morąg, Małdyty, Miłakowo

Rafał Koziński – Prokurator Rejonowy – wykonuje następujące czynności:

 • nadzoruje całość pracy Ośrodka Zamiejscowego w Morągu,
 • współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koordynuje ściganie i zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie innych naruszeń prawa,
 • utrzymuje kontakty z środkami masowego przekazu,
 • rozpatruje skargi na czynności prokuratorów oraz urzędników Ośrodka Zamiejscowego,
 • utrzymuje kontakty z Komendantem Powiatowym Policji w Ostródzie i Komendantem Komisariatu Policji w Morągu,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych,
 • bezpośrednio kieruje, planuje i organizuje pracę Ośrodka Zamiejscowego,
 • sprawuje nadzór nad dowodami rzeczowymi,
 • utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Komisariatu Policji w Morągu, a także w koniecznym zakresie z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,
 • kieruje do Sądu akty oskarżenia,
 • nadzoruje pracę sekretariatu,
 • przeprowadza comiesięczną analizę zasadności zawieszeń postępowań przygotowawczych,
 • wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym,

Zbigniew Świderski – Zastępca Prokuratora Rejonowego

Jolanta Niedźwiecka – zastępca kierownika sekretariatu

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Zbigniew Stachowiak
Informację udostępnił: Marek Białousz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25
Data udostępnienia informacji: 2013-05-29
Liczba odsłon: 16 334

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj