Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).

1. Adamowski Jerzy
2. Bełczyńska Edyta
3. Brodnicka Aneta
4. Budziejewski Piotr
5. Byzdra Anna
6. Czapski Marcin (wg stanu na dzień opuszczenia stanowiska prokuratora)
7. Czapski Marcin
8. Dobosz Tomasz
9. Dziewiątkowska Beata
10. Ewertowski Dariusz
11. Ewertowska Edyta
12. Fabisiak Paweł
13. Karolina Farulewska-Rutkowska
14. Furman Marzena
15. Gabriel Leszek (wg stanu na dzień 04.01.2019)
16. Gabriel Leszek (wg stanu na dzień 31.12.2018)
17. Gadomska Wioletta
18. Giżyński Marcin
19. Głowacki Andrzej
20. Hajducki Jarosław
21. Hrybek Małgorzata
22. Iskrzyński Łukasz
23. Iskrzyńska Beata
24. Jackiewicz Magdalena
25. Jasiński Zbigniew
26. Jażdżewska Dominika
27. Jewusiak Grażyna
28. Jurewicz Tomasz
29. Kajzer Krzysztof
30. Kamińska Barbara
31. Karmowski Sławomir
32. Kembłowski Jarosław
33. Kichner – Andrzejewska Beata
34. Klimczuk Aleksandra
35. Kobiela Rajmund
36. Konieczna Jolanta
37. Krakos Maciej
38. Koziński Rafał
39. Kuśniewska Eliza
40. Emilia Lellek
41. Lewko Małgorzata
42. Łasińska Joanna
43. Łukasiak Zdzisław
44. Mamiński Marek
45. Marszycka Barbara
46. Mazurek Mirosława
47. Mieczkowski Jan
48. Milewski Krzysztof
49. Motyka – Radłowski Grzegorz
50. Nienadowska Iwona
51. Olender Krzysztof
52. Olender Weronika
53. Piotrowska Iwona
54. Piwowarczyk Krzysztof
55. Piwowarczyk Katarzyna
56. Podgórska Helena
57. Rek Tomasz
58. Rojowska Elżbieta
59. Rost Marcin
60. Rudzińska Jolanta
61. Różański Mateusz
62. Serowiec Elwira (wg stanu na dzień 19.06.2018)
63. Serowiec Elwira
64. Sienkiewicz Lech
65. Sikorska Marzenna
66. Skowyra Sylwester
67. Skowyra Sylwester (wg stanu na dzień 02.04.2019)
68. Sorbian – Gontarz Anna
69. Szamotuło Robert
70. Świderski Zbigniew
71. Tomaszewska Elżbieta
72. Tyburski Krzysztof
73. Urbanowicz Anna
74. Wierzbicki Jan
75. Zadrożna Joanna
76. Zalewska Ewa
77. Złotowska Agata
78. Żelazek Jarosław

Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu elbląskiego za rok 2017

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego (w kolejności alfabetycznej):

1. Adamowski Jerzy
2. Bączek Bogusław (w zw. z przejściem w stan spoczynku)
3. Bełczyńska Edyta
4. Brodnicka Aneta
5. Byzdra Anna
6. Budziejewski Piotr
7. Czapski Marcin
8. Dobosz Tomasz
9. Dziewiątkowska Beata
10. Ewertowski Dariusz
11. Ewertowska Edyta
12. Fabisiak Paweł
13. Furman Marzena
14. Gadomska Wioletta
15. Giżyński Marcin
16. Głowacki Andrzej
17. Hajducki Jarosław
18. Hrybek Jan
19. Hrybek Małgorzata
20. Iskrzyńska Beata
21. Iskrzyński Łukasz
22. Jackiewicz Magdalena
23. Jasiński Zbigniew
24. Jażdżewska Dominika
25. Jewusiak Grażyna
26. Jurewicz Tomasz
27. Kajzer Krzysztof
28. Kamińska Barbara
29. Karmowski Sławomir
30. Kembłowski Jarosław
31. Kichner – Andrzejewska Beata
32. Klimczuk Aleksandra
33. Kobiela Rajmund
34. Kobiela Rajmund – korekta
35. Konieczna Jolanta
36. Koziński Rafał
37. Krakos Maciej
38. Kuśniewska Eliza (w zw. z mianowaniem asesorem)
39. Kuśniewska Eliza
40. Emilia Lellek
41. Lewko Małgorzata
42. Łasińska Joanna
43. Łukasiak Zdzisław
44. Mamiński Marek
45. Marszycka Barbara
46. Mazurek Mirosława
47. Mieczkowski Jan
48. Milewski Krzysztof
49. Motyka – Radłowski Grzegorz
50. Nienadowska Iwona
51. Olender Weronika
52. Olender Krzysztof
53. Piotrowska Iwona
54. Piwowarczyk Katarzyna
55. Piwowarczyk Krzysztof
56. Podgórska Helena
57. Rek Tomasz
58. Rojowska Elżbieta
59. Rost Marcin
60. Różański Mateusz
61. Rudzińska Jolanta
62. Sienkiewicz Lech
63. Sikorska Marzenna
64. Skowyra Sylwester
65. Sorbian – Gontarz Anna
66. Szamotuło Robert
67. Świderski Zbigniew
68. Tomaszewska Elżbieta
69. Tyburski Krzysztof
70. Wierzbicki Jan
71. Zadrożna Joanna
72. Zalewska Ewa
73. Złotowska Agata
74. Żelazek Jarosław

 

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu elbląskiego za rok 2016

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego (w kolejności alfabetycznej):

Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Działdowie.

Oświadczenia o stanie ma jątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Iławie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z/s w Morągu.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu elbląskiego za rok 2015

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego:

Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Działdowie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Iławie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z/s w Morągu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Marek Białousz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji: 2020-04-15
Liczba odsłon: 19 998

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj