PO VII WB 261.10.2018 – OCHRONA OSÓB I MIENIA .Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne : „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Pucku”.

PO VII WB 261.10.2018 Informacje do pobrania.

 

PO VII WB 261.9.2018 – Przetarg – Ogłoszenie o zamówieniu usługi : „Przewóz zwłok na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Wejherowie, Pucku, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie”

PO VII WB 261.9.2018 Treść ogłoszenia.

PO VII WB 261.9.2018 SIWZ Przewóz zwłok 2018 r.

PO VII WB 261.9.2018 Informacja o treści złożonych ofert.

 

 

PO VII WB 261.8.2018 Przetarg – Ogłoszenie o zamówieniu usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz w prokuraturach rejonowych okręgu gdańskiego.

 

PO VII WB 261.8.2018 Treść Ogłoszenia.

PO VII WB 261.8.2018 SIWZ Sprzątanie

PO VII WB 261.8.2018 Zalącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia sprzątanie.

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 3 Formularz Cenowy

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 4 ESPD-Request

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 5 Umowa

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 6 Wykaz usług

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 8 Wykaz środków higienicznych i środków czystości

Instrukcja postępowania z plikiem JEDZ-261.8.2018.ZIP

 Plik „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” JEDZ-261.8.2018

PO VII WB 261.8.2018 Pytania i odpowiedzi nr.1

PO VII WB 261.8.2018 Pytania i odpowiedzi  nr 2. – UWAGA  ZMIANA TREŚCI SIWZ  ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I.

PO VII WB 261.8.2018 Informacja o treści złożonych ofert- sprzątanie.

 

 PO VII WB 261.7.2018 Ogłoszenie -Przetarg na Remont budynków

Prokuratury Rejonowej  w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 6

 

PO VII WB 261.7.2018 – Treść Ogłoszenia.

SIWZ Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim  bud.2018

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – dokumentacja projektowa.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – kosztorysy – ofertowe.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – przedmiary.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – STWIOR.

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.1

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.2

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.3

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.4

Uwaga !!! ZMIANA PRZEDMIARU I KOSZTORYSU !

PO VII WB 261.7.2018 PRZEDMIAR  E BUDYNEK ZMIANY

PO VII WB 261.7.2018 KOSZTORYS E BUDYNEK ZMIANY

PO VII WB 261.7.2018 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PO VII WB 261.7.2018 Informacja o treści złożonych ofert

PO VII WB 261.7.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

PO VII WB 261.2.2018 Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy tych urządzeń.

 

 

PO VII WB 261.3.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane -remont budynków:

Prokuratury Rejonowej w Kartuzach ul. 3 Maja 15 część I

Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie ul. Kościuszki 30A część II

Treść ogłoszenia.

Siwz i dokumentacja przetargowa

Informacja o treści złożonych ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II postępowania, informacja o unieważnieniu postępowania w części I.

PO VII WB 261.6.2018 Informacja o treści złożonych ofert w trybie zapytania o cenę : Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu biurowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

PO VII WB 261.6.2018  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu biurowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Rafał Księżopolski
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-07
Data udostępnienia informacji: 2008-06-12
Liczba odsłon: 6 654