PO VII WB 261.8.2018 Przetarg – Ogłoszenie o zamówieniu usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz w prokuraturach rejonowych okręgu gdańskiego.

 

PO VII WB 261.8.2018 Treść Ogłoszenia.

PO VII WB 261.8.2018 SIWZ Sprzątanie

PO VII WB 261.8.2018 Zalącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia sprzątanie.

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 3 Formularz Cenowy

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 4 ESPD-Request

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 5 Umowa

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 6 Wykaz usług

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa

PO VII WB 261.8.2018 Załącznik nr 8 Wykaz środków higienicznych i środków czystości

Instrukcja postępowania z plikiem JEDZ-261.8.2018.ZIP

 Plik „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” JEDZ-261.8.2018

 

 PO VII WB 261.7.2018 Ogłoszenie -Przetarg na Remont budynków

Prokuratury Rejonowej  w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 6

 

PO VII WB 261.7.2018 – Treść Ogłoszenia.

SIWZ Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim  bud.2018

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – dokumentacja projektowa.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – kosztorysy – ofertowe.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – przedmiary.

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – STWIOR.

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.1

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.2

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.3

PO VII WB 261.7.2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR.4

Uwaga !!! ZMIANA PRZEDMIARU I KOSZTORYSU !

PO VII WB 261.7.2018 PRZEDMIAR  E BUDYNEK ZMIANY

PO VII WB 261.7.2018 KOSZTORYS E BUDYNEK ZMIANY

PO VII WB 261.7.2018 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PO VII WB 261.7.2018 Informacja o treści złożonych ofert

PO VII WB 261.7.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

PO VII WB 261.2.2018 Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy tych urządzeń.

 

 

PO VII WB 261.3.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane -remont budynków:

Prokuratury Rejonowej w Kartuzach ul. 3 Maja 15 część I

Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie ul. Kościuszki 30A część II

Treść ogłoszenia.

Siwz i dokumentacja przetargowa

Informacja o treści złożonych ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II postępowania, informacja o unieważnieniu postępowania w części I.

PO VII WB 261.6.2018 Informacja o treści złożonych ofert w trybie zapytania o cenę : Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu biurowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

PO VII WB 261.6.2018  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu biurowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Rafał Księżopolski
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-07
Data udostępnienia informacji: 2008-06-12
Liczba odsłon: 5 607