Majątek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Stan na 31 grudnia 2017 roku

Podany według wartości początkowej (wartości zakupu)

RODZAJ/WARTOŚĆ

1.Środki trwałe, w tym:

Grunty 2.018.318,50

Budynki, lokale 17.855.375,34

Narzędzia i przyrządy 0,00

Urządzenia techniczne 588.857,56

Środki transportu 508.696,58

Inne środki trwałe 167.755,35

1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Powyżej 3.500,00 zł 487.285,31

Poniżej 3.500,00 zł 716.171,2

1.Pozostałe środki trwałe: 5.293.143,05

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Hanna Labuda
Informację udostępnił: Hanna Labuda
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23
Liczba odsłon: 2 644