Majątek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Stan na 31 grudnia 2018 r.

Podany według wartości początkowej (wartości zakupu)

RODZAJ/WARTOŚĆ

1.Środki trwałe, w tym:

Grunty 2.018.318,50

Budynki, lokale 33.296.239,20

Maszyny,urządzenia 2.741.090,78

Narzędzia i przyrządy 1.665.614,26

Urządzenia techniczne 973.280,79

Środki transportu 1.340.114,99

1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:

WNIP umarzane stopniowo 508.905,99

WNIP umarzane jednorazowo 841.020,68

1.Pozostałe środki trwałe:6.231.324,24

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Hanna Labuda
Informację udostępnił: Hanna Labuda
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23
Liczba odsłon: 4 145