Prokuratura Rejonowa w Bytowie

ul. Przemysłowa 32
77 – 100 Bytów

tel.  (59) 822–27–31 lub 822–24–66

fax. (59) 822–27–31

e-mail: bytow@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie.

Prokurator Rejonowy w Bytowie Ryszard Krzemianowski,   przydzielił sobie do  realizacji  ,   w szczególności:

– pełnienie wewnętrznego nadzoru służbowego,

– ocenę orzeczeń sądowych i podejmowanie decyzji w przedmiocie ich zaskarżania,

– prowadzenie śledztw i nadzorowanie dochodzeń,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,

– analizę spraw długotrwałych,

– współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie zwalczania przestępczości,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,

   a zastępcy Prokuratora Rejonowego w Bytowie Małgorzacie Borek   –  w szczególności:

– zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

– prowadzenie śledztw osobistych,

– nadzorowanie dochodzeń z rejonu działania Prokuratury Rejonowej w Bytowie

-udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych oraz składanie referatów posesyjnych.

-nadzorowanie pracy sekretariatu.

_________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych – Marlena Lipińska

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 41

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna „DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO” – dokument PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2014-06-17
Liczba odsłon: 11 951