Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

ul. Młyńska 30

89 – 600 Chojnice

tel.  (52) 397–66–31 lub 397–28–82

fax. (52)  395-28-80

e-mail: chojnice@slupsk.po.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk

 

Prokurator Rejonowy w Chojnicach    Mirosław Orłowski –  przydzielił sobie do realizacji w szczególności:

 

-ocenę orzeczeń sądowych i podejmowanie decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,

-kontrolę nad pracą prokuratorów w zakresie prowadzenia śledztw

-prowadzenie spraw cywilnych, administracyjnych   oraz   w zakresie innych postępowań określonych przez ustawy oraz branie udziału w rozprawach przed sądem w sprawach cywilnych i ze stosunku pracy

-przeprowadzanie analiz i badań problemowych przewidzianych we własnym planie pracy i harmonogramach prokuratora okręgowego i apelacyjnego,

-akceptację wniosków o tymczasowe aresztowanie w śledztwach oraz nadzorowanie    w śledztwach stosowania innych środków zapobiegawczych,

-utrzymywanie niezbędnych kontaktów z organizacjami samorządu terytorialnego      w zakresie współdziałania w umacnianiu przestrzegania prawa na danym terenie oraz przedstawianie organom samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy, bądź na ich wniosek informacji o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania prokuratury,

 

a zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chojnicach Stanisławowi Kaszubowskiemu–  w szczególności:

 

-zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności

-sprawowanie kontroli nad pracą prokuratorów w zakresie  śledztw i dochodzeń poprzez: żądanie relacji z przebiegu czynności w poszczególnych sprawach, wydawanie poleceń co do kierunku postępowania i treści czynności, zapoznawanie się z aktami prowadzonych postępowań, analizy wykonywanych zadań służbowych,

-analizę przyczyn długotrwałości prowadzonych dochodzeń.

-aprobatę postanowień o zawieszeniu postępowań.

_________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych – Marek Owczarek

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Klauzule informacyjne (w trakcie aktualizacji)

Klauzula informacyjna „DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO” – dokument PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kiedos
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2020-03-18
Liczba odsłon: 16 617