Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

 

ul. Szczecińska 1

77 – 300 Człuchów

tel.  (59) 834–11–54

fax. (59) 834–43–39

e-mail: czluchow@slupsk.po.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Konarzyny, Przechlewo, Rzeczenica.

 

Prokurator Rejonowy w Człuchowie , Tomasz Klukowski – prokurator prokuratury rejonowej, przydzielił sobie do realizacji   w szczególności:

 

-czuwanie nad jakością i terminowością postępowań przygotowawczych,

-sprawowanie nadzoru nad praktyką stosowania środków zapobiegawczych, stosowanych przez poszczególnych prokuratorów,

-sprawowanie nadzoru na odcinku udziału prokuratora w postępowaniu sądowym przez przyjmowanie referatów posesyjnych, hospitowanie wystąpień prokuratorskich przed sądem oraz podejmowanie decyzji w sprawie zaskarżania orzeczeń sądowych,

-prowadzenie śledztw osobistych z terenu miasta i gminy w Człuchowie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z terenu wg imiennego przydziału,

 

Obowiązki Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Człuchowie pełni Jarosław Kurowski  w szczególności:

 

-zastępuje prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

-prowadzi i nadzoruje postępowania karne z terenu  miast i gmin w Czarnem i Debrznie

-załatwia sprawy cywilne i administracyjne zawisłe w prokuraturze.

– nadzoruje pracę sekretariatu.

_________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych – Marlena Lipińska

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 41

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kiedos
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2014-01-30
Liczba odsłon: 9 845