add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Prokuratura Rejonowa w Miastku – Prokuratura Krajowa

Prokuratura Rejonowa w Miastku

ul. Grunwaldzka 1b

77 – 200 Miastko

tel. (59) 857–25–27

fax. (59) 857–51–06

e-mail: miastko@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino

Prokurator Rejonowy w Miastku Michał Krzemianowski – przydzielił sobie do realizacji ,w szczególności :

– kierowanie całością pracy prokuratury rejonowej w Miastku – załatwianie spraw finansowych i gospodarczych

– prowadzenie śledztw i nadzorowanie spraw

– przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

– sprawowanie kontroli nad orzecznictwem sądowym w zakresie spraw objętych nadzorem

– dokonywanie hospitacji spraw sądowych

– przeprowadzanie okresowych analiz gdzie zapadły wyroki uniewinniające co do osób tymczasowo aresztowanych

– utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem policji

a Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Miastku Oskarowi Krzyżanowskiemu – w szczególności:

-zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

-prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych pierwszą , druga i trzecią sprawę z dziesięciu wpisanych do repertorium Ds. z terenu miasta i gminy Miastko, gminy Trzebielino, miasta i gminy Kępice oraz gminy Koczała

-udział w rozprawach sadowych i posiedzeniach sądowych

-przeprowadzanie kontroli spraw zawieszonych

– nadzorowanie załatwiania spraw cywilnych i administracyjnych zawisłych w prokuraturze .

_________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych – Marek Owczarek

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Klauzule informacyjne (w trakcie aktualizacji)

Klauzula informacyjna „DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO” – dokument PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2015-05-18
Liczba odsłon: 13 565

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj