Prokuratura Rejonowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76 – 200 Słupsk

tel. (59) 844-53-00

fax. (59) 844-54-17 lub (59) 843–24–64

e-mail: slupsk@slupsk.po.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Słupska i Ustki oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka

 

Prokurator Rejonowy Piotr Nierebiński –prokurator prokuratury rejonowej , przydzieliła sobie do realizacji w szczególności:

– ocenę wyroków i postanowień sądu i podejmowanie decyzji w przedmiocie wniesienia środka zaskarżenia,

– dbanie o sprawność postępowania,

– prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych, a także uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– akceptowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie,

– dokonywanie stosownych badań i analiz,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku celem należytej współpracy w zakresie terminowości prowadzonych postępowań przygotowawczych, ograniczenia spraw długotrwałych, podniesienie poziomu merytorycznego prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz rozwiązywanie problemów wynikających z bieżącej współpracy,

– współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, a także z organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.

 

a Zastępcy Prokuratora Rejonowego Justynie Dylewskiej w szczególności:

– bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Działu Śledczego,

– prowadzenie lub nadzorowanie przydzielonych mu spraw, a także:

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem wdrażania Systemu Informatycznego Prokuratury LIBRA oraz nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie

– zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności.

 

p.f. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Marcinowi Natkańcowi w szczególności:

– bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Działu Dochodzeniowego,

– prowadzenie lub nadzorowanie przydzielonych mu postępowań,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– podejmowanie stosownych działań w celu skracania czasu postępowań przygotowawczych,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych,

-organizowanie okresowego szkolenia organów państwowych mających uprawnienia oskarżycieli publicznych, a także dokonywanie okresowych kontroli prowadzonych przez te jednostki postępowań przygotowawczych.

– przeprowadzanie hospitacji prokuratorów i asesorów uczestniczących w rozprawach.

_________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych – Marlena Lipińska

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 41

 

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna „DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO” – dokument PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2015-05-18
Liczba odsłon: 19 376