Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego prokuratura podejmuje działania z urzędu, w sprawach o przestępstwa wnioskowe warunkiem prowadzenia postępowania przygotowawczego jest wyjednanie od osoby uprawnionej wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego.
Informacja o przestępstwie dociera do prokuratury poprzez osobiste zgłoszenie pokrzywdzonego lub osoby trzeciej o przestępstwie, w drodze pisemnego zawiadomienia, poprzez publikacje w mediach oraz za pośrednictwem Policji.
Każde wpływające doniesienie rejestrowane jest w repertorium Ds według daty i kolejności wpływu, zaś załatwiane jest zgodnie z przepisami procedury karnej.
Sprawa zakreślana jest w repertorium jako zakończona, po wydaniu decyzji kończącej postępowanie i wykonaniu wszystkich prac kancelaryjnych związanych z tą decyzją.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kiedos
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2005-05-16
Data udostępnienia informacji: 2008-06-02
Liczba odsłon: 5 605