add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Statystyki, sprawozdania, kontrole – Prokuratura Krajowa

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911, §34 , pkt. 9)

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

 

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku pod adresem : http://slupsk.po.gov.pl/informacje/sprawozdania-finansowe/)

 

Plany, Kontrole


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 05 lutego 2021r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020″; o następującej treści:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020


Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 15 grudnia 2020r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2021” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2021


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 13 stycznia 2020r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2019” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2019


Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 02 grudnia 2019r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2020” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2020


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 06 lutego 2019r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2018″; o następującej treści:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2018


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 16 stycznia 2019r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2018” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2018


Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 06 grudnia 2018r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2019” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2019


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 06 lutego 2018r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017″; o następującej treści:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 17 stycznia 2018r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017


 

Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 05 grudnia 2017r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2018” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2018


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 08 lutego 2017r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2016” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2016


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 13 stycznia 2017r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2016” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2016


Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.l Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 05 grudnia 2016r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2017” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2017


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 03 lutego 2016r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 14 stycznia 2015r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015


Stosownie do treści § 15 ust. 1, 2,3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 26/15 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 02 grudnia 2015r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2016” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2016


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 12 lutego 2015r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 15 stycznia 2015r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 15 stycznia 2015r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2014


Stosownie do treści § 15 ust. 1, 2,3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 31 grudnia 2014r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2015” o następującej treści:

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2015


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 11 lutego 2014r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2013” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2013


Stosownie do § 21 ust. 1 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 28 lutego 2013r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2012” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 201


Stosownie do treści § 22 ust. 1 oraz § 36 ust.1 Zarządzenie Nr 40/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, a także art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, Poz. 1240 z późn. zm.); Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 21 lutego 2012r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2011” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2011


Stosownie do treści § 14 ust. 1, 2 i 5 oraz § 36 ust.1 Zarządzenie Nr 40/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, a także art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, Poz. 1240 z późn. zm.); Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 30 grudnia 2011r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2012” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2012.


Stosownie do § 15 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 28 grudnia 2012r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2013” o następującej treści w załączonym dokumencie PDF.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2013


Stosownie do § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 38 ust.1 Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego; Prokurator Okręgowy w Słupsku w dniu 14 stycznia 2013r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2012” o następującej treści:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2012


Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania.

Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, w kolejności ich wpływu do prokuratury, priorytetowo pod względem czasu trwania postępowania traktowane są sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Ruch spraw karnych w prokuraturach okręgu słupskiego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Prokuratura Okręgowa w SłupskuWydział V

Zarejestrowano spraw 52

Załatwiono spraw 49

Prokuratura Rejonowa w Bytowie

Zarejestrowano spraw 1047

Załatwiono spraw 1063

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

Zarejestrowano spraw 2390

Załatwiono spraw 2391

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

Zarejestrowano spraw 1300

Załatwiono spraw 1316

Prokuratura Rejonowa w Lęborku

Zarejestrowano spraw 2467

Załatwiono spraw 2464

Prokuratura Rejonowa w Miastku

Zarejestrowano spraw 1070

Załatwiono spraw 1072

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

Zarejestrowano spraw 5773

Załatwiono spraw 5737

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-12-05
Data udostępnienia informacji: 2016-01-14
Liczba odsłon: 5 138

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj