ul. Grudziądzka 47
87 – 100 Toruń

tel.  56 611 77 59
fax. 56 611 77 92

poczta elektroniczna: torunw@torun.po.gov.pl

Obszar działania: część miasta Toruń obejmująca obszar w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu, a następnie wzdłuż północnej, wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta Torunia oraz miasta Chełmża i gmin Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka.
Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prokurator Rejonowy albo Zastępca Prokuratora Rejonowego w poniedziałki od 12:00 do 18:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Struktura jednostki

 • Dział do prowadzenia Śledztw – 2 Ds,
 • Dział Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi – 1 Ds.
 • Sekretariat Prokuratury Rejonowej.

Organy i osoby oraz ich kompetencje

p.o. Prokuratora Rejonowego Izabela Oliver

 • planuje i organizuje pracę jednostki oraz czuwa nad realizacją zadań ustawowych prokuratury,
 • dekretuje korespondencję i przydziela sprawy do załatwienia,
 • sprawuje nadzór wewnętrzny nad pracą prokuratorów i pracowników administracji,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniem sądowym, pracą prokuratorów: Działu do prowadzenia śledztw, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz administracyjnego, a także nad sprawami zarejestrowanymi w rejestrach: Ko, Opz, IP, Nps i Pp.
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
 • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz w zakresie współdziałania z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego
 • udziela informacji środkom masowego przekazu i organizuje z nimi spotkania.

p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego  Joanna Becińska

 • zastępuje p.o. Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 • sprawuje bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Działu Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi 1 Ds,
 • przyjmuję interesantów w sprawach karnych i umorzeń w sprawach  skarg i wniosków z Działu 1 Ds.
 • sprawuje ogólny nadzór nad działalnością sekretariatu.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji: 2020-12-18
Liczba odsłon: 61 734

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj