Prokurator Okręgowy

prokurator Artur Krause

kieruje Prokuraturą Okręgową w Toruniu, będąc prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania tej prokuratury okręgowej,

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prokurator Maciej Rybszleger

zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności w pracy,

Naczelnik Wydziału I Śledczego

prokurator Anna Gawrysiak

kieruje pracą wydziału,

 

Kierownik Działu do Spraw Kryminalnych

prokurator Jarosław Kilkowski

kieruje pracą działu,

 

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

prokurator Mariusz Rosiński

kieruje pracą wydziału,

 

Kierownik Działu Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

prokurator Marzenna Mikołajczak

kieruje pracą działu,

 

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz

prokurator Andrzej Kukawski

kieruje pracą działu,

Dyrektor Finansowo – Administracyjny

Irena Marmurowicz

kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego,

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Piotr Adamski

kieruje pracą działu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Gęstwicki
Informację udostępnił: Michał Balicki
Data wytworzenia informacji: 2017-08-11
Data udostępnienia informacji: 2011-11-15
Liczba odsłon: 4 110