Organy i osoby sprawujące funkcje kierownicze.

Prokurator Okręgowy we Włocławku
Prokurator Justyna Plechowska
Kieruje całokształtem pracy prokuratur okręgu włocławskiego i z tego tytułu odpowiada między innymi za dobór odpowiednich kadr, właściwą organizację pracy i sprawną realizację zadań służbowych. Kieruje wykonaniem budżetu i odpowiada za zarząd i oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Audytora wewnętrznego, Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektora do spraw obronnych oraz Inspektora Ochrony Danych. Ponadto sprawuje nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, Działu Postępowania Sądowego, Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,  Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego oraz Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Jest przełożonym wszystkich prokuratorów okręgu włocławskiego.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Prokurator Tomasz Sobczak

Naczelnik Wydziału I Śledczego
Prokurator Jan Stawicki
Kieruje Wydziałem I Śledczym

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego
prokurator Michał Trafny
Kieruje Wydziałem IV Organizacyjno- Sądowym

Poszczególnymi jednostkami kierują:

Prokuraturą Rejonową w Aleksandrowie Kujawskim – prokurator Mariusz Ciechanowski, a jego zastępcą jest prokurator Sławomir Korzeniewski

Prokuraturą Rejonową w Lipnie – prokurator Alicja Cichosz, a jej zastępcą jest prokurator Janina Wilińska

Prokuraturą Rejonową w Radziejowie – prokurator Waldemar Kwiatkowski, a jego zastępcą jest prokurator Romuald Grosman

Prokuraturą Rejonową w Rypinie – prokurator Marek Olender, a jego zastępcą jest prokurator Jacek Lasiński

Prokuraturą Rejonową we Włocławku – prokurator Renata Jędrzejczak-Musialik, a jej zastępcami są prokurator Tomasz Chechła i prokurator Arkadiusz Arkuszewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Baranowski
Informację udostępnił: Maciej Patrowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-22
Data udostępnienia informacji: 2013-01-10
Liczba odsłon: 19 969

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj