add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

        Sprawy przyjmowane są i załatwiane w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania wykonawczego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami innych ustaw szczególnych, mających zastosowanie w sprawie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5 poz. 46) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 roku Nr 49 poz. 296 z późn. zmianami). 

         Zgłoszenia można dokonać ustnie, gdy ustawa dopuszcza taką formę wniesienia sprawy.

Sprawy załatwia się w formie pisemnej.

W formie ustnej udzielane są informacje i porady prawne.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Olender
Informację udostępnił: Anna Charaszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2013-01-10
Liczba odsłon: 6 225

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj