Stan przyjmowanych spraw karnych – 2017 rok.

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu włocławskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

W  2017 roku do prokuratur okręgu włocławskiego wpłynęło 11074 spraw, w tym:

– Prokuratura Okręgowa we Włocławku
–            123
– Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim –          1348
– Prokuratura Rejonowa w Lipnie –          1641
– Prokuratura Rejonowa w Radziejowie –            825
– Prokuratura Rejonowa w Rypinie –            867 
– Prokuratura Rejonowa we Włocławku –          6270

 

Załatwiono 10566  spraw, w tym:

– Prokuratura Okręgowa we Włocławku –           123
– Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim –         1286
– Prokuratura Rejonowa w Lipnie –         1566
– Prokuratura Rejonowa w Radziejowie –           836
– Prokuratura Rejonowa w Rypinie –           842
– Prokuratura Rejonowa we Włocławku –         5913

Spośród  załatwionych, zakończono :

– aktem oskarżenia –         2653
– wnioskiem o wyrok skazujący (art. 355 § 1 kpk) –           247
– odmową wszczęcia postępowania –        2190
– wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania –          154
– wnioskiem o umorzenie w trybie art. 324 k.p.k. –            33
– umorzeniem z niewykrycia sprawcy –          1110
Na następny okres pozostało do załatwienia –        1740
co stanowi  188,55 % średniego miesięcznego wpływu

 

Łącznie zastosowano 646  środków zapobiegawczych, w tym:

– tymczasowych aresztowań –            93
– poręczeń majątkowych –            45
– dozorów policji –          305
Wniesiono apelacji i sprzeciwów co do osób –        276     

 

Sądy rozpoznały apelacje wobec 130 osób, z czego uwzględniły wobec   –   96  osób    

 


Przebieg i wyniki kontroli prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej – 2015 rok.

W dniach od 13 do 30 kwietnia 2016 roku przeprowadzono wizytację w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie. Objęto nią działalność Prokuratury Rejonowej w Lipnie w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Kompleksowej kontroli poddano działalność jednostki w zakresie: ukształtowania wewnętrznej struktury jednostki z punktu widzenia zapewnienia prawidłowej realizacji jej zadań, prawidłowości przyjętego podziału czynności pomiędzy prokuratorów oraz urzędników i innych pracowników jednostki, efektywności kierowania jednostką Prokuratury, prawidłowości realizacji nadzoru służbowego, prawidłowość i efektywność wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów w zakresie nadzoru i prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz udziału w postępowaniu sądowym, a także prowadzeniu spraw pozakarnych i realizacji innych czynności przez prokuratorów, prawidłowości organizacji pracy obsługi administracyjnej, prawidłowości i sprawności postępowania w sprawach skarg i wniosków, prowadzenia spraw kadrowych, ochrony informacji i administrowania danymi w systemach informatycznych.Mając na uwadze oceny uzyskane na poszczególnych odcinkach pracy oraz uwzględniając wszystkie ważniejsze okoliczności, w tym w szczególności brak w kontrolowanym okresie zasadnych skarg na prokuratorów i pracowników (niedużą ogólną liczbę skarg w ostatnich pełnych okresach statystycznych) oraz brak potwierdzonych przez sąd co do zasadności skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego, pogorszony w okresie wizytacyjnym stan kadrowy i najmniej sprzyjające materialne warunki pracy jednostki w okręgu oraz znaczący stopień obciążenia pracą i ocenę jej efektów należy uznać, iż praca jednostki – Prokuratury Rejonowej  w Lipnie (zespół prokuratorów i asesora oraz zespół pracowników) zasługuje na ogólną ocenę dobrą.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Olender
Informację udostępnił: Anna Charaszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-13
Data udostępnienia informacji: 2013-06-27
Liczba odsłon: 6 229

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj