Plan działalności Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Plan działalności Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku na rok 2014


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013


Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013


 

.

.

.

MATERIAŁY ARCHIWALNE


 

PLAN działalności Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku na rok 2012

 

INFORMACJA na temat wyników statystycznych okręgu apelacji gdańskiej za 2012r.

 

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku za 2011 rok

 

SPRAWOZDANIE z wykonania planu działalności Prokuratury Apelacyjnej za rok 2011

 

INFORMACJA na temat wyników statystycznych okręgu apelacji gdańskiej za 2011r.

 

INFORMACJA na temat podstawowych wyników statystycznych za 2010r. osiągniętych przez prokuratorów okręgu apelacji gdańskiej

  

1.       Sprawy z repertorium „Ds”

W 2010r. w okręgu całej apelacji gdańskiej wpłynęło łącznie 148.686 spraw karnych, w tym:

 • w P.A. w Gdańsku                                80
 • w okręgu bydgoskim                   27.866
 • w okręgu elbląskim                     14.598
 • w okręgu gdańskim                     63.855
 • w okręgu słupskim                      15.544
 • w okręgu toruńskim                     14.895
 • w okręgu włocławskim                11.848

 

W 2010r.  w okręgu całej apelacji gdańskiej załatwiono łącznie 149.326 spraw karnych, w tym:

 • w P.A. w Gdańsku                                80
 • w okręgu bydgoskim                   27.909
 • w okręgu elbląskim                     14.669
 • w okręgu gdańskim                     64.264
 • w okręgu słupskim                      15.532
 • w okręgu toruńskim                     14.941
 • w okręgu włocławskim                11.931

 

Załatwienie spraw w 2010r. w okręgu całej apelacji gdańskiej kształtowało się m.in. w następujący sposób:

 • Sprawy zakończone odmową wszczęcia postępowania             26.730
 • Sprawy zakończone wniesieniem aktu oskarżenia                      45.690
 • Sprawy zakończone wnioskiem o warunkowe

              umorzenie postępowania                                                                   1.912

 • Sprawy zakończone wnioskiem z art. 324 kpk                                    129
 • Sprawy zakończone wnioskiem o rozpoznanie sprawy                   

              trybie przyspieszonym                                                                               36

 • Sprawy zakończone umorzeniem postępowania                         53.539
 • Sprawy zakończone zawieszeniem postępowania                        3.671
 • Sprawy zakończone w inny sposób                                                11.598

 

W okręgu całej apelacji gdańskiej w 2010r. oskarżono łącznie 54.663 osób z czego  53.668 zostało skazanych.

 

 

2.      Sprawy z repertorium „Pa”

W 2010r. w okręgu  całej apelacji gdańskiej wpłynęło łącznie 3.349 spraw administracyjnych, w tym:

 • w P.A. w Gdańsku                     31
 • w okręgu bydgoskim              497
 • w okręgu elbląskim                172
 • w okręgu gdańskim            1.300
 • w okręgu słupskim                 406
 • w okręgu toruńskim                807
 • w okręgu włocławskim          136

 

3.      Sprawy z repertorium „Pc”

W postępowaniu cywilnym w 2010r. w okręgu całej apelacji gdańskiej prokuratorzy wytoczyli łącznie 769 powództw procesowych, w tym:

 • z zakresu prawa cywilnego             127
 • z zakresu prawa rodzinnego           327
 • inne powództwa                                315

   

  Prokuratorzy apelacji gdańskiej zgłosili 1.890 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym między innymi:

  • o ubezwłasnowolnienie                                                                               343
  • o wszczęcie postępowania wobec osób                                              

                nadużywających alkoholu                                                                        1.150

  • dotyczące  stosunków  rodzinnych                                                             318

   

   

  Pokaż rejestr zmian
  Autor informacji: Półtorak Anna
  Informację udostępnił: Anna Półtorak
  Data wytworzenia informacji: 2014-03-15
  Data udostępnienia informacji: 2013-04-04
  Liczba odsłon: 2 344