Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej za 2018 rok

(publikowane w wykonaniu § 34 ust. 9 w zw. z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017.1911 ze zm.)

Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2018 rok Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej (sprawozdanie dysponenta trzeciego stopnia):

Nieruchomości:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej posiada budynki i lokale :

L.p.

jednostka organizacyjna

adres budynku, lub lokalu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

1
Prokuratura Okręgowa
w Bielsku – Białej
Bielsko – Biała
ul. Legionów 79
trwały zarząd
1.757,56
12 688 798,34 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku – Białej

Bielsko – Biała ul. Listopadowa 31

trwały zarząd

1.094

257 495,68 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała ul. Sobieskiego 9

trwały zarząd

1.320

151 499,12 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Cieszyn ul. Gancarska 8

lokal użyczenie

669

x

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

1.198

1 489 000,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

23

24 700,00 zł

Grunty

L.p.

jednostka organizacyjna

położenie gruntu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość na dzień 31.12.2018 r.

1
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5
trwały zarząd
4 065
87 828,91 zł

 

Środki transportu:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej dysponuje następującymi samochodami służbowymi osobowymi:

L.p.

jednostka organizacyjna

marka, model

rok produkcji

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu
Opel Astra II
2004
48 099,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie
Skoda Fabia II Combi Ambition
2013
41 299,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia Tour II
2011
52 152,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej
Skoda Fabia II Combi Ambition
2012
46 000,00 zł

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia
2015
809,25 zł

Środki trwałe:

Informacja o środkach trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej

L.p.

Nazwa środka trwałego według klasyfikacji środków trwałych

wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

1

Urządzenia techniczne i maszyny
2 265 825,43 zł

Inne Środki trwałe

376 924,55 zł

Razem pozostałe środki trwałe prokuratur okregu bielskiego na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 210 015,74 zł

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28
Liczba odsłon: 4 208