Nieruchomości:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej posiada budynki i lokale :

L.p.

jednostka organizacyjna

adres budynku, lub lokalu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

1
Prokuratura Okręgowa
w Bielsku – Białej
Bielsko – Biała
ul. Legionów 79
trwały zarząd
1.757,56
12 688 798,34 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku – Białej

Bielsko – Biała ul. Listopadowa 31

trwały zarząd

1.094

257 495,68 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała ul. Sobieskiego 9

trwały zarząd

1.320

151 499,12 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Cieszyn ul. Gancarska 8

lokal użyczenie

669

x

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

1.198

1 489 000,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

23

24 700,00 zł

Grunty

L.p.

jednostka organizacyjna

położenie gruntu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość na dzień 31.12.2018 r.

1
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5
trwały zarząd
4 065
87 828,91 zł

 

Środki transportu:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej dysponuje następującymi samochodami służbowymi osobowymi:

L.p.

jednostka organizacyjna

marka, model

rok produkcji

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu
Opel Astra II
2004
48 099,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie
Skoda Fabia II Combi Ambition
2013
41 299,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia Tour II
2011
52 152,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej
Skoda Fabia II Combi Ambition
2012
46 000,00 zł

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku-Białej
Skoda Octavia
2015
809,25 zł

Środki trwałe:

Informacja o środkach trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej

L.p.

Nazwa środka trwałego według klasyfikacji środków trwałych

wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

1

Urządzenia techniczne i maszyny
2 265 825,43 zł

Inne Środki trwałe

376 924,55 zł

Razem pozostałe środki trwałe prokuratur okregu bielskiego na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 210 015,74 zł

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28
Liczba odsłon: 3 363