poniedziałek, 30 lipca 2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu

Bielsko-Biała, dnia 30 lipca 2018 r.

PO IV WOS 1111.6.2018

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), ogłasza konkurs na staż
urzędniczy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
stanowisko:STAŻYSTA
w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu

Liczba etatów: 1 etat (umowa o pracę)
Miejsce wykonywania pracy: Żywiec

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem numeru konkursu należy składać w terminie
do dnia 24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adre z adnotacją
na kopercie „Oferta pracy – konkurs PO IV WOS 1111.6.2018”.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania
dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

2 2 2 2


Bielsko-Biała, dnia 12 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O II ETAPIE KONKURSU

2

Sekretarz Komisji
Ewa Krzempek


Bielsko-Biała, dnia 28 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O III ETAPIE KONKURSU

2

Sekretarz Komisji
Ewa Krzempek


Bielsko-Biała, dnia 04 października 2018 r.

BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

2

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Damian Sztachelek

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2018-07-30
Data udostępnienia informacji: 2018-07-30
Liczba odsłon: 1 012