Bielsko-Biała, dnia 29 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 1112.20.2017

OFERTA PRACY

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, poszukuje pracownika na stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa).
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury ogłoszenia należy składać w terminie
do dnia 12 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres
z adnotacją na kopercie „Oferta pracy PO IV WOS 1112.20.2017”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania dokumentów drogą
pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

W SKŁADANYCH DOKUMENTACH KANDYDACI PROSZENI SĄ O PODANIE DANYCH
KONTAKTOWYCH POD KTÓRYMI MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO.

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

2 2

Bielsko-Biała, dnia 09 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

2

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji: 2017-12-29
Liczba odsłon: 1 171