Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.
Podstawy prawne działalności:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze ( Dz. U. 2017.1767 j.t z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. 2017.1206 j.t. z późn. zm. ),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur  regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. 2018.1435 j.t. z późn. zm. )

Zakres właściwości terytorialnej:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach i zakresem swojego działania obejmuje obszar właściwości czterech prokuratur rejonowych.

 

Prokuratury rejonowe okręgu bielskiego:

  1. Prokuratura Rejonowa Bielsko – Biała Południe w Bielsku – Białej
  2. Prokuratura Rejonowa Bielsko – Biała Północ w Bielsku – Białej
  3. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
  4. Prokuratura Rejonowa w Żywcu

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05
Data udostępnienia informacji: 2011-02-08
Liczba odsłon: 4 529

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj