Sprawozdanie finansowe za 2018 roku

<<Klikniij, aby otworzyć: Bilans jednostki budżetowej>>
<<Klikniij, aby otworzyć: Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej>>
<<Klikniij, aby otworzyć: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej>>
<<Klikniij, aby otworzyć: Zestawienie zmian w funduszu>>
<<Klikniij, aby otworzyć: Informacja dodatkowa>>


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
<<Kliknij, aby otworzyć: Stan majątku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych na dzień 31 grudnia 2018 roku>>
 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

<<Kliknij, aby otworzyć: Stan majątku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych na dzień 31 grudnia 2017 roku>>
 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

<<Kliknij, aby otworzyć: Stan majątku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych na dzień 31 grudnia 2016 roku>>

 

 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

 <<Kliknij, aby otworzyć: Stan majątku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych na dzień 31 grudnia 2015 roku>>

 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

 <<Kliknij, aby otworzyć: Stan majątku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych na dzień 31 grudnia 2014 roku>>

 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 88.714,98 zł

3. Środki transportu: 20.000, 00 zł

4. Inne środki  trwałe: 17.597,01 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 126.311,99 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 6.835,72 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 6.428,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 13.263,72 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 34.478,44 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 34.478,44 zł

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale ze wskazanie formy własności: 760.104,48 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 16.610,38 zł

3. Środki transportu: 0,00zł

4. Inne środki  trwałe: 4.714,08 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 781.428,94 zł

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu:

1. Budynki i lokale ze wskazanie formy własności: 1.127.529,90 zł – trwały zarząd

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 11.574,26 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.139.104,16 zł

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie:

 1. Budynki i lokale : 19.485,66 zł – trwały zarząd

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 19.036,93 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 38.522,59 zł

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu:

1. Budynki i lokale ze wskazanie formy własności: 754.172,13 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 14.967,93 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 769.140,06 zł

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku:   2.902.249,90 zł

 


Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 126.424,82 zł

3. Środki transportu: 30.000,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 22.404,44 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 178.829,26 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 1.767,96 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.767,96 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 6.219,32 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 6.219,32 zł

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 887.327,50 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 11.623,53 zł

3. Środki transportu: 0,00zł

4. Inne środki  trwałe: 7.583,52 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 906.534,55 zł

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 1.182.889,66 zł – trwały zarząd

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 3.757,60 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.186.647,26 zł

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie:

 1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 20.975,02 zł – trwały zarząd

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 12.766,07 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 33.741,09 zł

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 831.117,50 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 9.606,24 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 840.723,74 zł

Ogółem rzeczywiste aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2012 roku:   3.154.463,18 zł

 

 


 

 

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 90.392,14 zł

3. Środki transportu: 40.000,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 32.442,37 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 162.834,51 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 4.927,76 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 4.927,76 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 13.004,05 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 13.004,05 zł

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 914.284,28 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 14.307,49 zł

3. Środki transportu: 0,00zł

4. Inne środki  trwałe: 10.452,96 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 939.044,73 zł

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu:

1. Budynki i lokale (ze wskazanie formy własności): 1.226.704,93 zł – trwały zarząd

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 4.782,40 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 444,48 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.231.931,81 zł

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie:

 1. Budynki i lokale: 0,00

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 14.166,01 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 444,48 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 14.610,49 zł

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu:

1. Budynki i lokale (ze wskazanie formy własności): 856 302,88 zł – własność

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 11.915,35 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 1.232,20 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 869.450,43 zł

Ogółem rzeczywiste aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2011 roku:   3.235.803,78 zł

 


 

Wartość bilansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 115.806,95 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 25.270,24 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 141.077,19 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 8.087,56 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 8.087,56 zł

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie:

1. Budynki i lokale: 0,00 zł

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

3. Środki transportu: 19.788,78 zł

4. Inne środki  trwałe: 0,00 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 19.788,78 zł

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 941.241,06 zł – użytkownik wieczysty

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 21.987,23 zł

3. Środki transportu: 50.000,00zł

4. Inne środki  trwałe: 15.704,12 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.028.932,41 zł

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 1.270.520,20 zł – użytkownik wieczysty

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 5.807,20 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 1.938,67 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 1.278.266,07 zł

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie:

 1. Budynki i lokale : 0,00

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 15.565,95 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 1.377,86 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 16.943,81 zł

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu:

1. Budynki i lokale (ze wskazaniem formy własności): 881.488,26 zł – właściciel

2. Urządzenia techniczne i maszyny: 16.211,80 zł

3. Środki transportu: 0,00 zł

4. Inne środki  trwałe: 2.464,40 zł

5. Rzeczywiste aktywa trwałe ogółem: 900.164,46 zł

Ogółem rzeczywiste aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2010 roku:   3.393.260,28 zł

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31
Data udostępnienia informacji: 2012-07-27
Liczba odsłon: 3 281