add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

W sprawach karnych i karnych skarbowych doniesienia karne rozpatrywane są zgodnie z wymogami kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego.

Doniesienie można złożyć na piśmie bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu.

W doniesieniu należy wskazać:

  • kiedy, gdzie i na czyją szkodę popełniono przestępstwo,

  • na czym przestępstwo polegało i kto jest jego sprawcą (jeżeli donoszący ma tę wiedzę),

  • czy i jakimi dowodami dysponuje skarżący na poparcie doniesienia, ewentualnie jakie dowody i gdzie należy zabezpieczyć,

  • podać dokładny adres, tak donoszącego, jak i innych zgłaszanych osób (jeżeli donoszący ma taką wiedzę).

Złożenie doniesienia jest bezpłatne.

W sprawach innych niż karne pismo (skargę, podanie) można złożyć bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu (notatki urzędowej).

W piśmie należy zwięźle opisać charakter problemu i wskazać oczekiwania co do działań prokuratury.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Małgorzata Deska
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2008-06-06
Liczba odsłon: 4 465

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj